2022-10-10

De private investorer bliver stadig mere afventende

September måned bød på rentestigninger og kursfald. Selvom de private investorer samlet set stadig sidder på hænderne i håb om bedre tider, er der også klare tegn på en stigende nervøsitet. Således var der i september for første gang i nyere tid samlet set flere af Nordnets kunder, der valgte at gå ud af markedet og stå kontant, end kunder, der gik ind i markedet. Noget tyder dog på, at det især er mænd med lidt større porteføljer, der vælger at gå helt eller delvist kontant, mens kvinder og de unge under 30 år i højere grad har is i maven.

Handelsaktiviteten i september blandt Nordnets kunder var på lidt over niveau ift. juli og juni i år efter en august måned med større aktivitet. Således blev der foretaget 788.300 handler i september mod 1.000.600 i august og ca. 755.000 i juni og juli. De daglige handler var på 35.800 i september mod 45.200 på samme tid sidste år. I forhold til august i år var de daglige handler i september 17,7% lavere og altså et handelsniveau i et mere beskedent leje end tidligere.

”Det er tydeligt, at de fleste private investorer vælger at trække følehornene til sig i takt med, at de mørke skyer trækker sig sammen over de finansielle markeder. Med andre ord sidder vores kunder stadig på hænderne i denne periode, mens enkelte stiller sig helt ud på sidelinjen. Selvom det ser mørkt ud, har de fleste heldigvis blik for, at man skal investere i aktier på den lange bane – og at det typisk ikke er et godt tidspunkt at sælge, når nervøsiteten er høj”, siger landechef Anne Buchardt fra Nordnet.

Blandt investorerne er der store forskelle på, hvordan de enkelte grupper agerer. Ikke mindst mænd med lidt større porteføljer vælger helt eller delvist at gå kontant for første gang i flere år, hvilket illustreres i nedenstående figur. Oversigten viser alle kunder i Nordnet. Da der er flere mænd blandt Nordnets kunder end kvinder, og fordi mændene har størst formue, slår mændenes dispositioner hårdest igennem, så det samlede resultat bliver, at flere netto går ud af markedet i september.

Nettokøb blandt Nordnets kunder i 2022, opgjort i svenske kroner: (Dvs. totale beløb af nye penge, der kommer ind i markedet). [se graf  pdf].

Imidlertid går både kvinder samlet set og unge mellem 18 og 30 år fortsat netto ind i markedet.

”Det er interessant at observere forskellene på de forskellige kundegrupper. Det tyder på, at kvinderne og de unge tænker mere langsigtet og vælger at blive i markedet i modsætning til de lidt mere formuende mænd, der går mere kontant lige nu. Det kan være svært at holde hovedet koldt, men det kan være godt at minde sig selv om, at der først er tab og gevinst, når et salg er gennemført. Hvilken strategi, der er den bedste, må tiden vise. Lige nu venter vi alle på lysere tider,” siger Anne Buchardt.

Hvornår rammer vi bunden?

Ingen ved, hvornår de finansielle markeder rammer bunden. Inflationen tynger, renterne hopper, energipriserne stiger i takt med de sikkerhedspolitiske problemer nu og i horisonten.

”Det, vi alle kigger efter, er tegn på, at inflationen kommer under kontrol, så rentestigningerne stopper. Derudover er blikket stift rettet mod, hvad Rusland gør, og hvilken indvirkning det har på energipriser og det generelle politiske billede. Som investor kan det være svært at finde sikre havne, men vi oplever en markant øget interesse for obligationer og blandede fonde, hvor obligationer udgør en større andel,” siger Anne Buchardt.

Nordnet er en ledende nordisk digital platform for opsparing og investering. Gennem innovation, enkelhed og transparens udfordrer vi traditionelle strukturer og giver private investorer adgang til samme information, værktøjer og service som professionelle investorer. Besøg os på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.