2010-07-21

delårsrapport januari – juni 2010

​mobila banktjänster i framkant

januari – juni 2010
• Rörelseintäkterna ökade med 54 procent till 529,0 MSEK (343,1 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt ökade med 52 procent till 107,7 MSEK (70,9 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 49 procent till 0,64 SEK (0,43 SEK)

april – juni 2010
• Rörelseintäkterna ökade med 34 procent till 256,3 MSEK (191,0 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt ökade med 20 procent till 54,8 MSEK (45,6 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 18 procent till 0,33 SEK (0,28 SEK)

• Fortsatt satsning på banktjänster – lansering av sparkonton och fler mobila lösningar
• Förvärv av Konsumentkredit en strategisk pusselbit i banksatsningen
• Lyckad integration av eQ
• God organisk kundtillströmning i kvartalet


vd-kommentar

händelserikt kvartal med tydlig målsättning
Årets andra kvartal har varit händelserikt för både Nordnet och marknaden. En sak är säker: Nordnet fortsätter att utmana Gammelbankerna.

Fortsatt rörelse i vår banksatsning
Nordnet har under kvartalet fortsatt sin inslagna resa mot att bli Nordens ledande bank inom sparande. Den tydligaste rörelsen är förvärvet av Konsumentkredit, en långivare med cirka 20 000 kunder. Förvärvet är en strategisk pusselbit i vår banksatsning, och tillför betydande kunskap inom riskbedömning, försäljning och administration av låneprodukter. För våra nuvarande kunder kommer detta att leda till bättre låneprodukter, och våra aktieägare kommer att få ta del av en högre lönsamhet med bland annat förbättrad avkastning på vårt inlåningsöverskott.
Under kvartalet har vi lanserat sparkonto i Sverige och Finland, vilket tagits emot väl av såväl befintliga som nya kunder. Innan årets slut ska Nordnet på den svenska marknaden erbjuda en palett av banktjänster, varpå de övriga nordiska länderna sedan står på tur.

I den mobila framkanten
De senaste månaderna har börsen präglats av oro för euroländernas ekonomiska situation, med stora kursrörelser som följd. Detta blir tydligt i spararnas aktivitet – i maj månad slogs nytt avslutsrekord hos Nordnet. En fortgående oro kan dock på sikt få negativa konsekvenser, då spararna blir mer försiktigt inställda till börsen och ser sig om efter andra sätt att spara. Det redan nämnda sparkontot kan då vara ett alternativ. Stora börsrörelser ökar också efterfrågan på mobila tjänster, då spararna vill ha möjlighet att följa marknaden oavsett var de befinner sig. Nordnet lanserade under kvartalet en ny version av vår applikation till iPhone, och i slutet av juni även en applikation för Android. Jag kan utan att blinka säga att Nordnet har mobila banktjänster i branschens absoluta framkant, utvecklade för och tillsammans med de aktiva spararna.

Lyckad integration av eQ
I kvartalet genomfördes lejonparten av integrationen av eQ. 40 000 kunder flyttades till Nordnets plattform – ett styrkebevis för vår tekniska stabilitet och nordiska fokus. Vi kan därmed blicka framåt och fokusera på att expandera vårt erbjudande till de finska spararna, med moderna sparprodukter och förbättrad service.

Vår resa mot att bli Nordens ledande bank inom sparande fortsätter. Du vill väl vara med?

Unbank yourself!
 
Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör, Nordnet AB

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 21 juli 2010 kl. 08.30 (CET).

För ytterligare information kontakta vd Carl-Viggo Östlund, tel. +46 8 506 330 30, +46 70 609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se eller IR-ansvarig Adrian Westman, tel. +46 8 506 331 51, +46 73 509 04 00, adrian.westman@nordnet.se.

Filer