2006-04-26

Delårsrapport januari-mars 2006

Aktier, fonder och pensioner på Internet

Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer

Resultatutveckling
• Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr
• Resultatet (efter skatt) ökade med 161% till 66,6 (25,5) mkr
• Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 161% till 0,40 (0,15) kr
• Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 172% till 93,2 (34,3) mkr
• Den svenska verksamheten stod för 54 (59)% av intäkterna och 54 (72)% av rörelseresultatet

Verksamhetsutveckling
• Antal aktiva depåer ökade under kvartalet med 10.400 till 127.700 motsvarande 9% sedan årsskiftet (117.300) och på årsbasis med 22% (105.100)*
• Nysparandet uppgick till ca 2,5 mdr kr motsvarande ca 7% av depåvärdet vid årsskiftet
• Det totala depåvärdet ökade med 77% till 42,8 (24,2)* mdr kr
• Depåvärdet för Nordnet Pension ökade under kvartalet med 78% till 2,1 mdr kr. Totala försäkrings- och pensionskapitalet i koncernen uppgick till 3,1 mdr kr
• Antal avslut per dag ökade med 69% till 33.700 (19.900)*
• Inlåning inklusive klientmedel ökade med 79% till 5,4 (3,0)* mdr kr
• Utlåningen ökade med 61% till 2,8 (1,8)* mdr kr
• Tjänstepension lanserades i Sverige vilket gjorde pensionserbjudandet komplett

* Jämfört med första kvartalet 2005

VD-ord

”Sparandebranschens strategiska vinnare”
Vår starka tillväxt och mycket positiva verksamhetsutveckling fortsätter. Faktum är att åter-igen blev det nyligen avslutade kvartalet vårt starkaste. Det som är extra glädjande med detta kvartal är den starka kundtillväxten och att den har varit god för i princip alla våra marknader och kundsegment. Vi börjar nu också få upp farten i Tyskland. Våra försäkrings- och pensions-produkter i Sverige går som tåget. Antal aktiva depåer, det vill säga depåer som har tillgångar, ökade med inte mindre än 10.400 till totalt 127.700. En ökning med 9% sedan årsskiftet och med 22% sedan förra året. Vi höjer nu målet från lägst 20% fler depåer under året till lägst 25%.

Självklart fick vi god draghjälp av det goda börsklimatet samtidigt som vi ökade våra marknadsföringsinvesteringar kraftigt, dels i försäljningssyfte och dels i varumärkesbyggande syfte. Nytt sedan i höstas i Sverige är TV som en av våra primära mediakanaler. Med ett allt bredare sparandeerbjudande är det viktigt med högre varumärkeskännedom. För det smarta och moderna sparandet vill vi bli det självklara valet.

Bromma den 26 april 2006

Klas Danielsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 33030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se
Jessica Gertun, informationschef, 08-506 33030, 070-9697424, jessica.gertun@nordnet.se

Filer