2007-04-24

Delårsrapport januari-mars 2007

Vårt bästa kvartalsresultat hittills

Resultatutveckling

• Rörelseintäkterna ökade med 18% till 205,6 (174,1) mkr
• Resultatet ökade med 4% till 69,5 (66,6) mkr
• Resultatet per aktie ökade med 4% till 0,42 (0,40) kr
• Rörelseresultatet ökade med 5% till 97,8 (93,2) mkr

Verksamhetsutveckling

• Antal aktiva depåer ökade med 25% till 159.600 (127.700)*
• Det totala depåvärdet ökade med 26% till 54,0 (42,8)* mdr kr
• Antal avslut per dag ökade med 19% till 40.200 (33.700)*
• Depåvärdet placerat i fonder ökade med 17% till 5,6 (4,8)* mdr kr
• Depåvärdet för Nordnet Pension ökade med 114% till 4,5 (2,1)* mdr kr
• Inlåningen ökade med 38% till 7,3 (5,3)* mdr kr
• Utlåningen ökade med 21% till 3,4 (2,8)* mdr kr
• Utnämnd till andra bästa mäklare i Tyskland av tidningen ”Euro Finanzen”

* I jämförelse med motsvarande period föregående år

VD-ord

Vårt bästa kvartalsresultat hittills, men vi har bara sett början!

Detta kvartal blev vårt bästa hittills avseende intäkter och resultat, vårt bästa avseende handel med över 2,5 miljoner avslut, samt vårt näst bästa tillväxtkvartal med över
10 000 nya depåer. Vi kommer att fortsätta växa starkt under överskådlig tid. Vi täcker nu in hela sparandet i Sverige och vi vidgar vårt sparerbjudande på fler marknader. Hos oss får du som sparare helt enkelt mer pengar över till dig själv, med full kontroll och maximal valfrihet.

Jag tror att vi bara har sett början av vår utveckling därför att vi med 54,0 mdr kr i depåvärde är så framgångsrika, men ändå så små i förhållande till hela den enorma europeiska sparandemarknad som vi verkar på. En sparandemarknad där valfrihet, enkelhet och låga avgifter blir allt viktigare och mer efterfrågat. En sparandemarknad som med EU:s utveckling blir allt mer internationell och gränslös, både med avseende på spararnas agerande och med avseende på ett sparföretags möjligheter. Våra pris-belönta tjänster och websajter kommer efter nylanseringar under 2007 att bli ännu bättre. I Sverige ska vi utöka kunderbjudandet ytterligare genom att erbjuda möjligheten att göra vanliga bankaffärer hos oss med lönekonto, betala räkningar och göra överföringar. Detta tror vi kommer att medföra att våra kunder flyttar ännu mer av sitt sparande till Nordnet.

Jag älskar när det växer så det knakar. Jag tycker därför att det är extra kul just nu med våra två senaste marknader Finland och Tyskland. De har växt bäst relativt tidigare under det senaste kvartalet. Speciellt Finland utvecklas mycket starkt. I Tyskland blev vi nu i april, i konkurrens med cirka 30 andra mäklarfirmor, utnämnda till andra bästa mäklare av tidningen ”Euro Finanzen”. Fantastiskt roligt och en sådan utnämning sporrar oss ännu mer. Jag ser också fram emot att få fortsätta med vår geografiska expansion, förhoppningsvis i Östeuropa.

Som sagt, vi har bara sett början.

Befria dina pengar!

Klas Danielsson

Bromma den 24 april 2007

Klas Danielsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 330 30, 0708-74 45 74, klas.danielsson@nordnet.se

Filer