2014-04-23

delårsrapport januari – mars 2014


januari – mars 2014

Rörelseintäkterna ökade med 15 procent till 281,8 MSEK (244,0 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 37 procent till 78,1 MSEK (57,1 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning ökade med 37 procent till 0,45 SEK (0,33 SEK)

höjdpunkter från första kvartalet

Hög aktivitet på de nordiska marknaderna, antalet affärer upp 17 procent
Nu mer än 400 000 sparare på Nordnets plattform med över 500 000 konton
Kraftfull satsning inom tjänstepension på den svenska marknaden inleds

vd-kommentar

Nordnet startade 1996 som en reaktion på den kundovänliga och icke-transparenta finansbranschen. Vi utmanade gamla sanningar, förändrade traditionella strukturer och var uppfyllda av visionen att flytta makten från banken till spararna. Vi etablerade vår butik på internet istället för att öppna bankkontor, sänkte priserna för aktiehandel dramatiskt och vände upp och ner på mäklarbranschen. Vårt erbjudande bestod av produkter som berikade konsumenterna istället för säljarna. Jag är stolt över att vara VD på ett bolag som har varit med och omdefinierat den nordiska sparmarknaden.

I år fyller Nordnet 18 år. Vi har breddat oss geografiskt från Sverige till våra övriga nordiska grannländer. Produktmässigt har vi gått från ett fokus på framför allt aktiehandel till att lansera bland annat fonder, pensioner och privatlån. Mycket har förändrats, men vår drivkraft är densamma – viljan att förändra och förbättra för privatspararna.

Vårt artonde levnadsår har börjat bra. Under första kvartalet valde 9 400 nordbor att avgiftsbefria sitt sparande genom att bli kund hos Nordnet. Vi har nu över 400 000 kunder som tillsammans har mer än en halv miljon aktiva konton. På dessa konton finns 145 miljarder i sparkapital.

För de nordiska börserna blev inledningen på 2014 ännu en positiv period, som samtliga klättrade uppåt. Riskaptiten och investeringsviljan har successivt ökat, och under årets första kvartal gjorde våra kunder 17 procent fler affärer än motsvarande period förra året. Samtidigt fortsätter vår utlåningsverksamhet att växa, och har med tiden kommit att utgöra en viktig balans till den mer marknadsstyrda aktiehandeln. Vi har i dagsläget en värdepappersbelåning på 3,5 miljarder och ytterligare 2,2 miljarder i privatlån.

Sammantaget sett är jag nöjd med det gångna kvartalet; de flesta av våra nyckeltal pekar åt rätt håll. Vi gör ett starkt finansiellt resultat för perioden. Intäkterna från värdepappershandeln har ökat med 25 procent jämfört med samma period 2013 på grund av ett större antal transaktioner. Intäkterna från utlåningen fortsätter att pressas av det allt lägre ränteläget, men har trots det ökat något sedan förra året på grund av den större volymen utlånat kapital. Våra kostnader är cirka 7 procent högre än förra året, vilket är ett medvetet val i syfte att genomföra satsningar inom bland annat IT, analys av kunddata och produktutveckling. På sista raden gör vi en vinst efter skatt på 78,1 miljoner kronor, vilket är 37 procent bättre än samma period förra året.

Jag började detta VD-ord med att tala om vår historia. Och vårt ursprung är också vägen framåt. Vi ska fortsätta förändra och förbättra för spararna och på samma gång skapa en bra affär för Nordnet och för våra aktieägare. En ökad och efterlängtad konsumentmakt och transparens inom pensionssparandet möter vi med en kommande kraftfull satsning inom det långsiktiga sparandet. Vår respons på konsumenters förändrade vanor att söka information och diskutera med varandra är den sociala investeringsplattformen Shareville, där våra kunder tipsar och inspirerar varandra till bra affärer. Diskussionen om fondavgifter och nyttan med aktiv förvaltning bemöter vi med fondtorg befriade från köp- och säljavgifter och med verktyg som gör det enkelt att jämföra och utvärdera olika investeringsalternativ. Vår verksamhet ska präglas av transparens och som kund hos Nordnet ska du känna att vi står på samma sida – din framgång är också vår.

Hör gärna av dig till mig med frågor eller synpunkter. Lättast nås jag på Twitter (@CEONordnet) eller Nordnetbloggen.
 
Håkan Nyberg
VD Nordnet

presentation för investerare, analytiker och media
Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 23 april klockan 10:00 CET via en telefonkonferens/audiocast. Presentationen sker på engelska och kan även nås online.

Nummer för deltagande på telefon: +46 851 999 351 (Sverige) eller +44 20 76 60 20 80 (UK).
Följ presentationen på http://financialhearings.nu/140423/nordnet/

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 23 april 2014 kl. 08:30 (CET).

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se.
 

Nordnet är en nordisk nätbank. Vi erbjuder privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över sin finansiella framtid. Vi vänder oss till medvetna sparare i de nordiska länderna. Vår vision är att bli de nordiska spararnas förstahandsval när det gäller sparande och investeringar.