2006-10-26

Delårsrapport januari-september 2006

10-års jubileum och det starkaste niomånadersresultatet hittills

Resultatutveckling niomånadersperioden
– Rörelseintäkterna ökade med 62% till 489,3 (302,2) mkr
– Resultatet ökade med 73% till 164,1 (94,6) mkr
– Resultatet per aktie ökade med 71% till 0,99 (0,58) kr
– Rörelseresultatet ökade med 80% till 230,0 (128,1) mkr

Resultatutveckling tredje kvartalet
– Rörelseintäkterna ökade med 16% till 138,7 (119,3) mkr
– Resultatet minskade med -17% till 35,9 (43,4) mkr
– Resultatet per aktie minskade med -19% till 0,22 (0,27) kr
– Rörelseresultatet minskade med -14% till 50,9 (59,0) mkr

Verksamhetsutveckling
– Antal aktiva depåer ökade med 23.200 till 140.500 motsvarande 20% sedan årsskiftet (117.300) och på årsbasis med 27% (110.900)*
– Det totala depåvärdet ökade med 37% till 44,1 (32,1)* mdr kr
– Depåvärdet för Nordnet Pension ökade till 2,9 (0,3)* mdr kr
– Antal avslut per dag ökade med 48% till 30.800 (20.800)*
– Inlåningen ökade med 53% till 6,0 (3,9)* mdr kr
– Utlåningen ökade med 28% till 3,0 (2,3)* mdr kr

* Jämfört med jan-sep 2005

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 33030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se

Filer