2007-10-24

Delårsrapport januari–september 2007

Resultatutveckling januari-september
• Rörelseintäkterna ökade med 21 procent till 592,2 mkr
• Resultatet ökade med 10 procent till 181,1 mkr
• Resultatet per aktie ökade med 10 procent till 1,10 kr
• Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 257,2 mkr

Resultatutveckling tredje kvartalet
• Rörelseintäkterna ökade med 43 procent till 197,9 mkr
• Resultatet ökade med 57 procent till 56,4 mkr
• Resultatet per aktie ökade med 57 procent till 0,34 kr
• Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 81,1 mkr

Verksamhetsutveckling
• Antal konton ökade med 24 procent* till 174 500
• Det totala sparkapitalet ökade med 30 procent* till 57,5 mdr kr
• Antal avslut per dag ökade med 17 procent* till 36 100
• Sparkapitalet i fonder ökade med 52 procent* till 6,9 mdr kr
• Sparkapitalet för Nordnet Pension ökade med 127 procent* till
6,6 mdr kr
• Inlåningen ökade med 28 procent* till 7,7 mdr kr och utlåningen ökade med 34 procent* till 4,0 mdr kr
• Lansering av banktjänster påbörjades, samarbetet med ICA Banken togs i drift och beslut har fattats om etablering i Polen under 2008

* Jämfört med 30 september 2006

VD-kommentar

Tredje kvartalet blev väsentligt starkare än förra årets tredje kvartal. Vårt resultat hittills i år ligger på rekordnivå. Min prognos är att helåret kommer att visa på ny rekordvinst och nytt rekord i antal nya konton.

Vi säger – Spara smartare! Och vi menar det. Utöver att revolutionera sparandet med maximal valfrihet och bästa möjliga villkor, är det lika viktigt att vi gör sparandet roligt och enkelt.
Roligt blir det med vår webbtjänst där vi jobbar för att ge dig en upplevelse att längta till. Enkelt blir det med smarta lösningar som till exempel att du kan byta fonder samma dag, en integrerad PPM-tjänst, enkla fondval med Nordnet Topp 3, ett bankkonto knutet till depån för insättningar samma dag och ränta direkt utan floatdag.

Fler och fler sparar smartare. Vi växer med ungefär 25 procent nya konton per år och har idag 174 500 konton på sex marknader. På dessa marknader finns 107 miljoner invånare, så vi har bara skrapat på ytan. Genom att vårt erbjudande, förutom aktiesparande också fond- och pensionssparande, lanseras på fler av våra marknader ökar vår tillväxtpotential. Lanseringen av banktjänster i Sverige har påbörjats vilket betyder att många snart inte behöver någon annan bank än Nordnet. Vårt Partner- och samarbetsområde, med ICA Banken som ett spännande exempel, kommer under 2008 att påverka vår tillväxt positivt i väsentlig omfatt-ning. Under 2008 är det dags för Polen som nästa Nordnetmarknad. Polen, med 39 miljoner invånare, är en spännande marknad med en av Europas starkast växande börser. Som en konsekvens av vår förstärkta tillväxtpotential höjer vi målsättningen för 2008 till en tillväxt om lägst 30% nya konton, motsvarande cirka 55 000 nya konton.

Spara smartare!

Klas Danielsson

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 330 30, 0708-74 45 74, klas.danielsson@nordnet.se

Filer