2013-10-23

delårsrapport januari – september 2013


juli – september 2013

Rörelseintäkterna ökade med 14 procent till 243,2 MSEK (212,5 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 164 procent till 58,1 MSEK (22,0 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning ökade med 164 procent till 0,33 SEK (0,13 SEK)

januari – september 2013

Rörelseintäkterna ökade med 2 procent till 725,5 MSEK (710,7 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 25 procent till 170,1 MSEK (135,9 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning ökade med 25 procent till 0,97 SEK (0,78 SEK)

_________________________________________________________________

Högsta sparkapitalet någonsin, 127 miljarder kronor
Resultatet för tremånadersperioden mer än fördubblat
Enklare och snabbare att bli kund hos Nordnet genom mobilt bank-ID


vd-kommentar
Sommaren och början på hösten 2013 har varit en bra period för Nordnet. Vårt finansiella resultat är starkt, och inflödet av kunder och kapital säger oss att vi fortsatt är ett attraktivt alternativ på den nordiska sparmarknaden.

Under det tredje kvartalet ser jag ett skifte i stämningsläget bland privatspararna. Det finns en mer optimistisk syn, och istället för risker ser man potential att göra bra affärer. Börsen har haft en bra utveckling de senaste två åren, vilket skapar ett positivt intresse och en nyfikenhet på aktier och fonder. Det saknas dock inte ekonomiska problem i omvärlden. Men samtidigt tror jag att privatspararna upplever att de krishärdar vi har sett de senaste åren inte har fått de långtgående konsekvenser som först befarades. De senaste månaderna har även bjudit på ett antal spektakulära och intressegenererande händelser i nordiska bolag – bland annat Microsofts uppköp av Nokias telefonverksamhet, samt VD-byte och 70-procentig kursuppgång i Danmarks mest handlade bolag Vestas.

För Nordnets del har det återvända förtroendet och intresset resulterat i att våra kunder har gjort fler affärer än tidigare. Under det tredje kvartalet passerade närmare 3,3 miljoner aktietransaktioner genom våra system, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med förra året. Våra intäkter har ökat med drygt 30 miljoner jämfört med kvartal tre 2012, och kostnaderna håller vi liksom tidigare kvartal på knappt 60 miljoner per månad. Allt som allt betyder detta att vi kan presentera ett resultat som är mer än fördubblat jämfört med tredje kvartalet förra året.

Ett bra kvartalsresultat i all ära – några av våra viktigaste framgångsfaktorer är att växa när det gäller sparande och kunder. Sedan utgången av juni har över 5 000 nordbor valt att ta kontroll över sin finansiella framtid med hjälp av Nordnets plattform, och det totala nettosparandet för perioden är två miljarder kronor. Det samlade sparkapitalet som har anförtrotts oss uppgår nu till 127 miljarder, vilket är den högsta summan i Nordnets historia.

Det mobila sparandet växer i snabb takt. För drygt tre år lanserade vi som första nordiska bank möjligheten att göra aktieaffärer via iPhone. Men att leva på gamla meriter är ingen framgångsrik strategi i en bransch som är i ständig och snabb transformation. I september lanserade vi som en av de första bankerna i Norden möjligheten att bli kund genom mobilt bank-ID, och inom några månaders tid kommer vi att kunna presentera en responsiv webb-tjänst. Vi arbetar intensivt för att definiera hur våra appar kan bli enklare och mer funktionella. Vi vill bli bäst i Norden på det mobila sparandet, och vi har en stor utmaning framför oss.

Jag har under kvartalet rest mycket mellan våra kontor. Det är fantastiskt roligt att träffa våra nordiska medarbetare och få djupare insikter i de skillnader som finns mellan marknaderna. Jag har sagt det tidigare, men det är värt att upprepas – vår nordiska närvaro är en styrka. Det ger oss en diversifiering som är till gagn för såväl aktieägare som kunder. Vi kan utnyttja de stordriftsfördelar som finns i en gemensam plattform, och den produktutveckling vi gör kommer snabbt fyra marknader till godo.

Ni når mig på Nordnetbloggen eller Twitter (@CEONordnet) om ni har synpunkter eller frågor.

vd Nordnet
Håkan Nyberg

PS. I början av oktober blev vi utsedda till ”Bästa bolaget på börsen” av tidningen Veckans Affärer. Ett stort tack till mina fantastiska medarbetare och alla kunder som anförtror oss med sitt sparande.

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se.

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 23 oktober 2013 kl. 08:30 (CET).

Nordnet är en nordisk nätbank. Vi erbjuder smarta tjänster som gör det enkelt att spara och låna. Du når oss genom webben, mobilen, läsplattan eller någon av våra handelsapplikationer. Hos oss kan du handla med aktier på börser från hela världen, investera i de bästa fonderna, eller placera pengarna på ett sparkonto med bra ränta. Våra lånetjänster innefattar såväl vanliga privatlån som värdepappersbelåning. Hos Nordnet betalar du bara för de tjänster du utnyttjar, och vi har inga årsavgifter eller andra fasta kostnader. Vi utmanar, förändrar och förenklar, med spararnas bästa framför ögonen.