2009-10-31

Den kvinnliga placeringsparadoxen

Nordnet har genomfört en undersökning där det framkommer att kvinnor, som traditionellt tar mindre risker i sitt sparande, genom att investera i ett litet antal aktier faktiskt tar en större risk än männen — en kvinnlig placeringsparadox.

I undersökningen framkommer att skillnaderna i aktieinnehav och risktagande bland kvinnor och män inte skiljer sig från den rådande uppfattningen att män har större riskbenägenhet än kvinnor i sina placeringar. På en punkt är bilden dock annorlunda.

– Vi kan se att kvinnorna äger färre bolag. Allt annat lika, innebär detta att kvinnor tar en större risk i sitt aktiesparande. Därmed uppstår något av en kvinnlig placeringsparadox där kvinnor, kanske omedvetet, tar en större risk i sitt sparande än de önskar, säger Mika Burman Götz, privatekonom på Nordnet.

Män Kvinnor
Andel aktier i portföljen 66,60 % 60 %
Snitt antal aktier i
portföljen 4,91 4,61
Snitt belåningsgrad i
portföljen 4,20 % 1,44 %
Snitthandel per månad 1,66 0,89

– Fler olika bolag i portföljen leder till ett lägre risktagande, men en nästan två gånger så stor belåningsgrad är ett tydligt tecken på större risktagande bland män. Större risktagande leder oftast till högre aktivitet och vi kan se att män nästan har dubbelt så hög aktivitet som kvinnor, säger Mika Burman Götz.

Nordnet har undersökt skillnaden mellan kvinnor och mäns sparande. Undersökningen omfattar vilka aktier som är mest populära att äga bland kvinnor och män, hur många aktier kvinnor och män äger samt hur hög belåningsgrad och aktivitetsnivå kvinnor respektive män har i sin portfölj. Undersökningen är en ögonblicksbild från oktober 2009 och baseras på statistik från Nordnet Sveriges 160 000 användare.

Presskontakt:
Mika Burman Götz, privatekonom Nordnet
+46 767 65 44 88, mika.burmangotz@nordnet.se

Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet
+46 766 27 97 55, jonas.burvall@nordnet.se

Pressbilder för fri användning finns här, http://org.nordnet.se/undersidor/media/bildarkiv.html