2018-11-28

– Dette skatteamnestiet kommer neppe tilbake

Før nyttår går fristen ut for å flytte aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto. – Her kan det bli dyrt å sove i timen, sier spareøkonomen i Nordnet.

Fordelen med aksjesparekontoen er at du kan selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt av gevinsten løpende. Du betaler først skatten når du tar ut gevinsten av kontoen. Innskuddet kan du ta ut skattefritt. Dermed kan du investere og få avkastning på et større beløp i hele spareperioden din. En annen fordel er at tilbyderne ordner all skatterapportering.

Ordningen med aksjesparekonto har blitt tatt imot med åpne armer av norske sparere: Fra starten i september 2017 frem til 31. oktober i år ble hele 64,5 milliarder kroner i aksjefond flyttet over til aksjesparekonto, viser ferske tall fra Verdipapirfondens forening. I tillegg kommer verdien av enkeltaksjer som er flyttet.

– Jeg hadde forventet enda mer. For norske aksje- og fondsspareres del håper jeg på en skikkelig sluttspurt, for det er en lønnsom og enkel flyttejobb, sier spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem.

Over 80 milliarder aksjefondskroner kan fremdeles flyttes til aksjesparekonto. I tillegg kommer enkeltaksjer eid av privatpersoner for nesten like store verdier, som også kan og bør flyttes, oppplyser han.

Verdipapirer med tap er unntaket. De bør du trolig ikke flytte, men heller selge for å få fradrag for tapet, og deretter sette pengene inn på aksjesparekontoen.

Frist 30. november eller 21. desember

Har du aksjer og aksjefond og vil flytte de til en aksjesparekonto i et annet selskap enn de er registrert hos i dag, er fristen for å melde flytting allerede 30. november. Tidsfristen er bestemt av Verdipapirfondenes forening, og gjelder alle selskaper. Fristen er satt fire uker før nyttår fordi bransjen vet at flyttingen tar noe tid. Dermed kan kundene være sikre på at flyttingen skal være registrert før nyttår.

Skal du flytte verdipapirfondene fra en ordinær VPS-konto til en aksjesparekonto i samme selskap er det opp til det enkelte selskap å sette en intern frist. I Nordnet er for eksempel flyttefristen 21. desember. DNB har satt 19. desember, mens Storebrand har 27. desember som frist.

– Her gjelder det å følge med i timen! Jeg er temmelig sikker på at dette «skatteamnestiet» ikke kommer tilbake. Flyttemuligheten ble av finansbransjen omtalt som et «skatteamnesti» og en «skattegave» til fonds- og aksjesparere. Finansdepartementet har ikke for vane å gi slike skattegaver til det norske folk, sier spareøkonomen, og legger til at fra 1. januar 2019 vil flytting av frie aksjer og aksjefond til aksjesparekonto utløse gevinstskatt.

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.