2011-04-28

Dette vil norske menn og kvinner gjøre dersom de var rike!

I en undersøkelse om rikdom, gjennomført av Novus på oppdrag av nettbanken Nordnet, viser det seg at norske kvinner vil reise og kjøpe bolig dersom de var rike. Menn derimot ønsker i større grad å slippe å jobbe og slippe å spare.


Både menn og kvinner ville spart dersom de plutselig skulle få en million kroner, men kvinner tror i større grad enn menn at veien til rikdom går via sparegrisen.

–  Med hardt arbeid og tålmodighet er det mulig å spare en liten formue. Sparer du for eksempel 1500 kroner i måneden i aksjefond, og får 10 % avkastning på dette, vil det i løpet av 20 år bli over en million kroner, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Norske kvinner synes i større utstrekning enn mannen at økonomisk uavhengighet innebærer å kunne reise (58%), kjøpe leilighet eller hus (44%), kunne gi penger til veldedig formål (34%) og kunne gå på restaurant når de vil (29%). Grensen for å føle seg rik går ved 1 million kroner. Kvinner anser, slik som menn, at arv er den enkleste måten å bli rik på (27%), etterfulgt av karriere (18%) og sparing (13%). Kun 5 % tror at de kan gifte seg til rikdom. Skulle kvinner få en million norske kroner skulle de spare (45%), gi penger til venner og familie (31%), kjøpe bil (17%) eller kjøpe en luksusreise (15%). Det norske kvinner prioriterer sist om de fikk en million er kjøpe designklær 82%) eller smykker (1%).

–  Den moderne norske kvinnen vet at hun selv kan skaffe seg det hun ønsker. Kun 5 % setter sin tiltro mot å gifte seg rik. Hun har en sunn innstilling til penger og ville investert i bolig og spare dersom hun fikk en million. Skal hun unne seg noe ekstra går pengene til reiser og opplevelser snarere enn å kjøpe konsumvarer som designklær og smykker, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

Norske menn er enig med kvinnene om at økonomisk uavhengighet innebærer å reise (48%) og investere i egen bolig (32%), men deretter skiller det seg ved at menn gjerne skulle slippe å spare (40%) og slippe å jobbe (18%). Menn anser at nivået for å føle seg rik går ved 2 millioner norske kroner, og at den enkleste måten å bli rik på er igjennom arv (26%). Dersom de fikk en million norske kroner i hånden ville de spart (45%), og fortsatt livet slik de lever i dag (19%). 8 % ville kjøpt hjemmeelektronikk noe som er dobbelt så mange som kvinnene (4%). Det er verdt å merke seg at 30 % av norske menn anser at de er rike når de kan gi penger til veldedige formål, mens bare 9 % svarer at de faktisk hadde gjort dette dersom de fikk en million kroner. Det samme gjelder reising hvor kun 8 % skulle kjøpt en luksusreise dersom det klirret litt ekstra penger inn i kassen, mens 48 % anser at å kunne reise innebærer at man er rik. 

–  Den norske mannen er ganske fornøyd med sin hverdag og en million kroner ekstra skulle ikke forandre hans levemønster nevneverdig. Spørsmålet er om hadde blitt annerledes dersom det hadde vært snakk om å få to millioner kroner ettersom dette er grensen for at norske menn føler seg rike, sier Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge.

 

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Novus på oppdrag av Nordnet og ble gjennomført mellom den 24. februar og 10. mars 2011. Den bygger på 4.000 intervjuer med dansker, nordmenn, svensker og finner i alderen 18-79 år. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge nordmenns innstilling og syn på rikdom. Spørsmålene som ble stilt var:

Hva mener du det innebærer å være rik? Med rik mener vi i økonomisk forstand.
Ved hvilken sum penger på bankkonto ville du føle deg rik?
Hva er den enkleste måten å bli rik på?
Hva ville du gjøre hvis du fikk én million kroner?

For kommentarer eller tilgang til hele undersøkelsen vennligst kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 345,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer