2022-04-05

Donasjoner i «Re:turn Initiative» – Nordnet og Öhman sin klima- og miljøsatsing

I forbindelse med The Re:turn Initiative donerer Nordnet og selskapets største eier Öhman i fellesskap 0,10 SEK per aksjehandel gjort av Nordnets kunder i 2022. Donasjonene går til organisasjoner som jobber for å løse utfordringer knyttet til klima og miljø. Det er valgt ut tre organisasjoner per land der Nordnet har virksomhet, totalt tolv organisasjoner.

I februar ble det gjennomført en avstemning blant Nordnets kunder om hvordan pengene skal fordeles mellom de deltakende organisasjonene. I dag presenteres resultatet av avstemningen, samt størrelsen på donasjonene for første kvartal. Resultatet av den norske avstemningen er:

  • Hold Norge Rent: 66,4 % av stemmene
  • ZERO: 21,9 % av stemmene
  • EAT: 11,7 % av stemmene

I løpet av første kvartal gjorde Nordnets norske kunder totalt 3 884 100 handler, som betyr at bidraget til organisasjonene for årets tre første måneder blir 388 410 SEK. Pengene blir fordelt på organisasjonene i henhold til fordelingen av antall stemmer. Totalt for alle fire landene vil utbetalingen være i overkant av 1,7 millioner SEK.

– Mange av oss føler oss usikre på hvilket bidrag vi kan gjøre for klima og miljø, fordi det er en stor og sammensatt utfordring. Re:turn Initiative er Nordnets måte å vise at alle kan gjøre noe for å takle klimautfordringene vi står overfor, og faktisk påvirke verden i riktig retning. Forhåpentligvis kan dette inspirere andre selskaper til å tenke i lignende baner. Nordnets kunder har nå sagt sitt om hvordan de mener donasjonene skal fordeles, og det blir spennende å se hvordan organisasjonene velger å omsette våre donasjoner til praktiske handlinger, sier Anders Skar, norgessjef i Nordnet.

Uttalelse Carl Fredrik Pedersen, Medlems- og sponsoransvarlig i Hold Norge Rent:

– Hold Norge Rent setter stor pris på bidraget fra Nordnet og The Re:turn Initiative. Forsøpling er et globalt, men også veldig lokalt, problem og en utfordring vi alle har et forhold til og kan være med på å løse. Bidraget fra Nordnet gjør Hold Norge Rent i stand til å jobbe for å få flere til å engasjere seg som frivillig i Strandryddeuka, gjennomføre holdningskampanjer og levere kunnskap om forsøpling og dermed ansvarliggjøre kildene.

Uttalelse fra Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder Miljøstiftelsen ZERO:

– Det grønne skiftet trenger mer utålmodighet, kunnskap og gode løsninger. Støtten fra Nordnet og The Re:turn Initiative er enormt viktig for oss når vi 6. april skal legge frem helt konkrete klimaløsninger, og dessuten i arbeidet vårt hver dag med politikere som lager statsbudsjett, og næringsliv som vurderer å elektrifisere logistikkjeder, bygge bærekraftig, erstatte fossile brensler og fjerne CO2.

Uttalelse fra Javad Mushtaq, Deputy Managing Director i EAT:

– Mat er en sentral del av løsningen for å bidra til reduserte klimautslipp, reduksjon av tap av biologisk mangfold, og forbedret folkehelse i dette tiåret for handling. Her spiller EAT en helt sentral rolle med vår forskningsbaserte globale plattform med lokal forankring for å transformere de globale matsystemene. EAT er takknemlig for bidraget vi har mottatt gjennom The Re:turn Initiative til å støtte vårt arbeid til å sørge for at 10 mrd mennesker har sunn, bærekraftig og rettferdig tilgang på mat innen 2050.

Mer informasjon om Re:turn Initiative finnes her: https://www.nordnet.no/no/kampanjer/return-initiative

Anders Skar, Country Manager Nordnet Norway | 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.