2008-02-01

Ekstrem aktivitet og stor interesse for Oslo Børs blant privatpersoner i januar

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 591.778 transaksjoner i januar og handelsvolumet endte på 51,8 mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 62% sammenlignet med januar i fjor og en økning på 100% sammenlignet med desember. Sammenlignbare tall for januar i fjor var 364.192 transaksjoner og 34,9 mrd. i volum, og for desember 295.215 transaksjoner og 27,3 mrd. i volum.

Internettmeglerne stod for 17,31% av antall transaksjoner og 8,57% av volumet på Oslo Børs i januar. Nordnet var største megler på Oslo Børs i januar med en markedsandel på 9,46% målt i antall transaksjoner.

”Det har vært ville tilstander på Oslo Børs i januar. Privatpersoner som handler aksjer over internett har aldri tidligere gjort flere handler på en måned. Til tross for børsuroen merker vi stor interesse for Oslo Børs både blant eksisterende og nye kunder”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

”Januar var preget av usikkerhet og nervøsitet, og det ekstreme antall transaksjoner skyldes generelt stor aktivitet. Noen har valgt å selge aksjer for å unngå tap og sitte litt på sidelinjen, mens andre ser kjøpsmuligheter når markedet faller så drastisk som vi har vært vitne til. De mest aktive og kortsiktige lever jo av volatilitet og har følgelig vært svært aktive i januar”, sier Anders Skar videre.

Golden Ocean Group og REC mest populær i januar

Golden Ocean Group og REC var overlegent de to mest populære enkeltaksjene i januar med henholdsvis 86.264 og 82.871 transaksjoner. De neste åtte aksjene på topp ti listen i januar blant privatinvestorer var Marine Harvest, Yara, Orkla, DNO, StatoilHydro, Norsk Hydro, Norske Skog og Canargo. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i januar.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Jan-08
Nordnet 170 199 213 918 151 954 197 474 204 952 323 423
Netfonds 70 930 96 746 71 246 91 125 94 570 169 301
Skandiabanken 22 209 29 010 22 065 29 168 28 795 54 976
E-Trade* 12 000 26 102 44 078

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Jan-08
Nordnet 11,50% 10,90% 9,18% 9,24% 8,78% 9,46%
Netfonds 4,79% 4,93% 4,30% 4,26% 4,05% 4,95%
Skandiabanken 1,50% 1,48% 1,33% 1,37% 1,23% 1,61%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,29%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Mai- Jun- Jul- Aug- Sep-
07 07 07 07 07 Okt-07 Nov-07 Des-07 Jan-08
Nordnet 9,18% 9,23% 9,36% 9,12% 9,29% 8,63% 9,00% 8,68% 9,46%
Netfonds 4,33% 4,38% 4,44% 4,16% 4,24% 3,84% 4,09% 4,28% 4,95%
Skandiabanken 1,33% 1,41% 1,58% 1,36% 1,16% 1,17% 1,08% 1,54% 1,61%
E-Trade 0,11% 0,24% 0,49% 0,97% 1,17% 1,02% 1,20% 1,29%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Mai- Jun- Jul- Aug- Sep-
07 07 07 07 07 Okt-07 Nov-07 Des-07 Jan-08
Nordnet 3,05% 3,52% 3,77% 4,00% 3,68% 3,38% 4,54% 3,77% 4,57%
Netfonds 1,49% 1,68% 1,88% 2,07% 1,84% 1,61% 2,09% 2,08% 2,71%
Skandiabanken 0,27% 0,31% 0,38% 0,33% 0,25% 0,26% 0,30% 0,38% 0,41%
E-Trade 0,03% 0,09% 0,24% 0,52% 0,71% 0,52% 0,55% 0,88%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner januar
1 Golden Ocean Group 86 264
2 REC 82 871
3 Marine Harvest 31 237
4 Yara 29 898
5 Orkla 22 841
6 DNO 19 556
7 StatoilHydro 18 553
8 Norsk Hydro 14 926
9 Norske Skog 14 520
10 Canargo 13 240

Filer