2010-05-18

En av sju lurt av banken

Hver sjuende person i Norge, og Norden forøvrig, har følt seg lurt av banken. Dette kommer fram i en ny omfattende undersøkelse gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland. De som føler seg mest lurt er danskene, med nordmenn på en god andreplass, mens svensker og finner føler seg minst lurt av banken.

Nordnet har i perioden 13. april til 4. mai gjennomført en undersøkelse via undersøkelsesfirmaet Novus Opinion og spurt 4.000 personer i Norge, Sverige, Danmark og Finland om de har følt seg lurt av banken sin. Og det er danskene som føler seg mest lurt! Hele 20 prosent, eller hver femte danske, svarer at de har følt seg lurt av banken. I Norge svarer 15 prosent at de har følt seg lurt av banken. I Finland er motsvarende tall 9 prosent, mens i Sverige svarer 8 prosent at at de har følt seg lurt av banken.

– I en tid preget av ekstrem finansiell turbulens er tilliten til banksektoren utrolig viktig. Når så mange som hver sjuende bankkunde i Norge og Norden føler seg lurt av banken sin er det urovekkende og ikke minst kritikkverdig, sier Anders Skar daglig leder for Nordnet Norge.

De som har følt seg lurt av banken fikk også spørsmål om innenfor hvilket område de har følt seg lurt. Svarene viser tydelig at flest har følt seg lurt i forbindelse med at man har lånt penger av banken. Dette gjelder spesielt i Norge og Sverige. I Danmark derimot oppgir flest at de har følt seg lurt innenfor området rådgivning. Hos de 15 prosentene som har følt seg lurt av banken i Norge, svarer 35 prosent at dette har skjedd i forbindelse med at man har lånt penger av banken, og 18 prosent at det har skjedd innen fonds- og aksjeområdet.

– Årsaken til at lån troner på topp, skyldes nok at dette er den vanligste relasjonen de aller fleste har til banken. Et annet område som ikke kommer fram i undersøkelsen men som vi har friskt i minne, er jo turbulensen og misnøyen rundt råsalget av strukturerte produkter det siste tiåret, sier Anders Skar. Det virker dessverre fortsatt som om bankene foventer at man som kunde skal stå med luen i hånda og knyttet neve når man kommer for å låne penger eller få råd. Jeg trodde at den tiden var forbi, men denne type firkantet tenkemåte hos bankene ser fortsatt ut til å leve i beste velgående, fortsetter Skar.

Filer