2020-03-06

Endast en av tre kvinnor har ett dra åt helvete-kapital

Endast en av tre kvinnor har ett tillräckligt stort eget sparande för att förändra den egna livssituationen, exempelvis lämna en relation. Det visar en färsk undersökning från marknadsundersökningsföretaget Yougov, som gjorts på uppdrag av den digitala banken Nordnet.

–   En oroväckande siffra. Alla personer, män som kvinnor, borde ha ett så kallat dra åt helvete-kapital, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Yougov har frågat 1 000 svenskar, som är representativa för befolkningen i stort avseende kön, ålder och geografi, om de har ett tillräckligt stort sparande för att förändra den egna livssituationen – ett så kallat dra åt helvete-kapital. Av kvinnorna svarar en av tre att de har det. Resten har det inte, alternativt vet inte om de har det. Bland männen är motsvarande siffra 43 procent. 

–   Att ha ett eget sparande som man har kontroll över behöver, namnet till trots, inte handla om att man vill att någon faktiskt ska dra åt helvete. Det kan lika gärna handla om att man vill kunna säga upp sig från ett jobb man inte trivs på, ta chansen att starta eget eller flytta ut på landet. Det handlar helt enkelt om att spara till ett kapital som ger möjlighet att förändra en livssituation eller följa en dröm, säger Frida Bratt.

Dock är det ofrånkomligen så att kvinnor oftare än män är de ekonomiskt svagare i en relation. Därför kan ett dra åt helvete-kapital vara särskilt viktigt för kvinnor.

–   Vi ser fortfarande stora löneskillnader mellan män och kvinnor och vi vet att kvinnor fortfarande är hemma mer med barnen och oftare jobbar deltid. Det kan göra att ekonomin under årens lopp tenderar att bli ojämnställd. I ett värsta scenario kan en ojämnställd ekonomi göra att det för den ekonomiskt svagare parten kan kännas svårt, eller rentav omöjligt, att lämna en relation man inte vill vara kvar i, säger Frida Bratt.

Ett eget sparande man själv har kontroll över kan stärka såväl tryggheten som det ekonomiska självförtroendet och känslan av frihet.

–   Alla kan spara, och det är viktigt för självkänslan att göra det. Det handlar om att lägga undan en summa varje månad som passar den egna plånboken, och som på sikt växer sig stor. Alla borde ha ett dra åt helvete-kapital, avslutar Frida Bratt.


F
ör mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridabratt


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.