2019-06-08

Enklere å finne fond som ikke investerer i kull, våpen, kasino med mer

Nordnet merker økende interesse for bærekraftige fond og lanserer nye verktøy som gjør det lettere å finne frem i fondsjungelen. 

Sparere får nå muligheten til å filtrere ut fond med uønskede investeringer, som eksempelvis kull, våpen, kasino og porno, og kan enklere velge fond med lav karbonrisiko. Man trenger ikke være kunde for å benytte seg av verktøyene.

De 13 kategoriene som sparerne kan velge er alkohol, plantevernmidler, dyreforsøk, forsvarsindustri, genetisk modifiserte organismer (GMO), håndvåpen, atomkraft, palmeolje, pornografi, spill og kasino, termisk kull, tobakk og våpen.

Sparere som er interessert i bærekraftige investeringer kan også velge å søke bare blant fond som har lav karbonrisiko i sin portefølje, altså begrenset eksponering mot fossile brennstoff. Disse fondene er merket med et grønt blad, som indikerer at selskapene i fondet er tilpasset overgangen til en lavutslippsøkonomi.

Bærekraftige fond øker mest

Nordnet har lenge hatt en bærekraftvurdering av fondene som selges på nettsiden. Rangeringen er basert på hvor godt selskapene i et fond arbeider med bærekraftutfordringer. Rangeringen består av 1 til 5 globuser, hvor de 10 prosent beste fondene – med høyest bærekraftverdi i den sist rapporterte porteføljen – får høyeste rating med 5 globuser.

– Blant Nordnets kunder i Norden har investeringer i bærekraftige fond økt fra 9 milliarder kroner ved utgangen av 2017 til 16 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Dette beløpet tilsvarer 31 prosent av den totale fondsparingen på plattformen, en økning fra 17 prosent året før. Bærekraft er i dag en viktig faktor for mange sparere når de skal velge fond, spesielt blant kvinner og unge sparere, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Funksjonene ovenfor leveres i samarbeid med Morningstar og Sustainalytics.

Lettere å finne billige indeksfond

På Nordnets nye nettside kan sparere også huke av for «indeksfond», for å få opp alle aksjefondene med lavest kostnader. Man kan også kombinere søk, slik at man kan finne fond med lave kostander og som samtidig tilfredsstiller bærekraftkriteriene som spareren har valgt ut.

Sættem legger ubeskjedent til at han mener dette er den mest omfattende og detaljerte screeningen av bærekraftige fond som tilbys norske sparere.

Se de nye funksjonene på nordnet.no.

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.