2009-09-03

Et lite hvileskjær blant fondssparerne i august

Statistikk fra Nordnet viser at risikoappetitten blant private
fondssparerne gikk litt ned i august. Andelen handler i aksjefond er
redusert fra 90-95 % foregående måneder til 80 % i august. Aktiviteten
blant fondssparerne er like høy som under våren og sommermånedene, men
flere selger og vi kjøper mer rentefond igjen. Av alle handler i august
var 55 % kjøpstransaksjoner, og 45 % var salgstransaksjoner.

Blant de mest populære fondene å kjøpe i august finner vi 8 aksjefond og
2 rentefond. Det mest populære fondet å kjøpe blant norske fondssparere
var Holberg Likviditet.

– Listen over de mest populære fondene i august domineres likevel av
aksjefond og spesielt Norden og Asia-fond. Selv om vi også i august
nettokjøper fond ser vi at det nå selges mer aksjefond og kjøpes mer
rentefond enn tidligere, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Topplisten over de mest solgte fondene i august består av 9 aksjefond og
1 rentefond. Med 3 India-fond på topplisten over de mest solgte ser
Nordnets fondskunder ut til å være overens om å ta gevinst her.

– Vi har hatt en fantastisk opptur siden bunnen i mars og enkelte har
naturligvis valgt å ta gevinst. Samtidig er september historisk sett en
turbulent måned og det er mulig at fondssparerne nå tar et lite
hvileskjær for å se an utviklingen i markedet, sier Anders Skar daglig
leder i Nordnet Norge.

De mest kjøpte og solgte fondene blant Nordnets kunder i august var:

Mest kjøpte fond:
1. HOLBERG LIKVIDITET
2. AGI CHINA EAST ASIA FUND
3. HSBC GIF BRAZIL EQUITY A
4. DNB NOR NORDIC TECHNOLOGY
5. FORTIS L. EQUITY INDONESIA
6. WARREN WIKLUND NORGE
7. FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND
8. HOLBERG NORDEN
9. FIDELITY INDONESIA FUND
10. ALFRED BERG PENGEMARKED

Mest solgte fond:

1. HOLBERG NORGE
2. HANDELSBANKEN LATIN AMERIKA
3. FIDELITY GREATER CHINA
4. CARLSON ASIAN SMALL CAP
5. HSBC GIF INDIAN EQUITY
6. FIDELITY CHINA FOCUS
7. BLACKROCK INDIA A2
8. WARREN WIKLUND PENGEMARKED
9. ODIN OFFSHORE
10. HANDELSBANKEN INDIA

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 44.000 kunder i Norge i
august måned.

Kilde: Nordnet
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277,
anders.skar@nordnet.no

Filer