2018-08-02

Feriepengene inn i fond

De siste fem årene har juli pekt seg ut som måneden med mest kjøp av fond blant Nordnets kunder. – Jeg er positivt overrasket over tallene. Det tyder på at mange velger å spare en del av ferie- og skattepengene langsiktig, sier spareøkonom.

– Det er lett å la alle ferie- og skattepengene forsvinne i det daglige forbruket samt i feriebudsjettet. Men har du en plan om å spare noen av de ekstra pengene du får utbetalt, er det ikke så vanskelig, mener Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i nettmegleren Nordnet.

Han forteller at de siste fem årene har netto kjøp av fond blant Nordnets kunder vært nesten dobbelt så høyt i juli som resten av året.

I juli i år kjøpte Nordnet-kunder fond for 225 millioner kroner netto. Både aksjefond og rentefond ble netto kjøpt for rundt 100 millioner kroner. Resten var kjøp av kombinasjonsfond.

Oppgang på verdens børser i juli forklarer nok noe av kjøpsinteressen.

– Oslo Børs steg halvannen prosent i sommermåneden. De europeiske og amerikanske børsene steg også i juli. Så langt i år er vår hjemlige børs blant børsene i verden med høyest avkastning, på rundt 10 prosent. Oppgangen skyldes i stor grad stigende oljepris, som er positivt for norske oljetunge-aksjer, forteller spareøkonomen.

Sættem anbefaler de som ønsker å komme i gang med fondssparing å opprette en spareavtale i aksjefond. Da kjøper du fondsandeler på den samme datoen hver måned, i dårlige tider så vel som i gode. Med fast månedlig trekk rett etter lønningsdato automatiserer sparingen din, og du merker knapt at pengene trekkes fra konto.

Mest kjøpte fond juli
Nordnet Superfondet Norge
Fondsfinans Kreditt
DNB Teknologi
FORTE Obligasjon
Alfred Berg Gambak
BGF World Technology
FORTE Kreditt
Landkreditt Høyrente
DNB Global Indeks
KLP Pengemarked

Mest solgte fond juli
Delphi Nordic
SKAGEN Kon-Tiki A
SKAGEN Global A
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
SKAGEN Vekst A
Tundra Vietnam A SEK
Handelsbanken Vekstmarked Tema A1
KLP AksjeGlobal Indeks IV A
ODIN Kreditt C
KLP AksjeVerden Indeks

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.