2019-03-31

Festen er ikke over – det er kake igjen!

De globale vekstutsiktene nedjusteres. Den amerikanske sentralbanken har avlyst flere renteøkninger, og rentekurven i USA har blitt negativ. Men fondskundene tror ikke festen er over.

«Festen er ikke over – det er kake igjen», er tittelen på et samlealbum av deLillos fra 2005. Uttrykket passer godt for stemningen i aksjemarkedet for tiden. De fleste er enige om at aksjekursene er høye og veksten er avtakende. Likevel er det få som går hjem fra festen – det er jo mer avkastning å hente!

Nordnets privatkunder nettotegnet fond for 62 millioner kroner i mars. Aksjefond ble kjøpt for 60 millioner, kombinasjonsfond for 5 millioner, mens det ble solgt rentefond for 3 millioner.

– Kjøpsinteressen for aksjefond holder seg, selv om nivåene er på rundt det halve av de to foregående månedene. Dette tyder på at Nordnets kunder ikke lar seg skremme av nyheter om lavere vekst, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Under årets børsoppgang har konjunkturene blitt gradvis svakere. Veksten i verdensøkonomien har blitt nedjustert flere ganger, noe som også påvirker selskapenes vekstutsikter. Samtidig har den amerikanske sentralbanken blitt mer «duete». I fjor høst lå det an til at FED skulle fortsette å heve renten en stund til. Nå har lavere vekstutsikter ført til at sentralbanken har snudd, og markedet forventer rentekutt i stedet.

– Et faresignal mange økonomer trekker frem er at rentekurven i USA har blitt negativ. Dette er en pålitelig indikator på en kommende resesjon, forklarer han.

Finnes argumenter for videre oppgang

Sættem mener likevel at det finnes gode grunner til at investorene ikke rømmer aksjemarkedet:

– Historien viser at det tar mange måneder fra rentekurven inverterer til aksjemarkedet topper ut – og i denne mellomperioden er avkastningen som regel sterk. Dessuten har investorene få attraktive alternativer til aksjer. Både obligasjoner og eiendom er høyt priset, samt at pengemarkedet og bank gir nær null i avkastning, sier han, men minner samtidig om at det er bedre med null avkastning og null risiko enn å bli grådig og tape mye penger.

Spareøkonomen gir et avsluttende råd: Forsøker du å time markedet, er det trolig et godt tidspunkt å vekte seg ned i aksjer nå. Risk/reward er lavere enn normalt. Sparer du langsiktig og vil høste meravkastningen i aksjer, bør du sitte i ro. Det er vanskelig å time markedet.

Topp 10 nettokjøpte fond i mars:
DNB Teknologi
Fondsfinans Kreditt
KLP AksjeGlobal Indeks 
Nordnet Superfondet Norge
Alfred Berg Nordic Gambak 
JPM US Technology 
DNB Obligasjon
FIRST Høyrente
Holberg Kreditt 
Fondsfinans High Yield
Topp 10 nettosolgte fond i mars:
Storebrand Global Multifactor 
Delphi Nordic 
DNB Aktiv Rente
KLP Pengemarked
SKAGEN Vekst 
Pareto Investment Fund 
SKAGEN Global 
FORTE Obligasjon
FORTE Norge
Storebrand Global Value 

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.