2008-11-03

Finans, olja och säkra hamnar i topp för Nordnets kunder

Under den mycket aktiva börsmånaden oktober 2008 var Swedbank favoritaktien bland Nordnets kunder. Högst upp på säljlistan trängs oljebolagen, med Tanganyika Oil i topp.

– Swedbank har tagit mest stryk av storbankerna, och bolaget tappade under oktober mer än en tredjedel av sitt börsvärde. Under månaden har dock banken annonserat en garanterad nyemission samtidigt som en rad garanti- och stabilitetsplaner har lanserats av regeringen. Våra kunder tror uppenbarligen på att Swedbank är på väg tillbaka och att aktien kommer att värderas upp, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

På listan över mest köpta aktier finns även verkstadsbolagen ABB, SKF och Sandvik, tobaksbolaget Swedish Match samt Volvo och H&M.

– Utöver de lite mer momentumbetonade köpen i Swedbank har våra kunder gjort vad man kan benämna en ”flykt till kvalitet”. Investeringarna har huvudsakligen skett i välskötta och lönsamma bolag som historiskt sett nu är väldigt billiga, fortsätter Johan Tidestad.

Som etta, tvåa och fyra på säljlistan placerar sig oljebolagen Tanganyika Oil, Lundin Petroleum och West Siberian. Dock ligger både Vostok Gas och PA Resources på köplistan.

– Oljeintresset bland våra kunder består. Det är en trend som har hållit i sig hela hösten, och som ytterligare stärkts i och med att en fjärdedel av bolagen på köp- och säljlistorna är verksamma inom oljebranschen. Det finns ingen helt tydlig gemensam uppfattning bland våra kunder om oljeprisets kommande utveckling, men majoriteten av våra kunder ser ett fallande oljepris som mest troligt, säger Johan Tidestad.

Mest köpta aktier Mest sålda aktier
1 Swedbank 1 Tanganyika Oil
2 ABB 2 Lundin Petroleum
3 Vostok Gas 3 AstraZeneca
4 SKF 4 West Siberian
5 Swedish Match 5 Broström
6 Sandvik 6 Ericsson
7 H&M 7 TradeDoubler
8 PA Resources 8 Securitas
9 Nordea 9 Karo Bio
10 Volvo 10 Eniro

Statistiken baseras på Nordnets cirka 220 000 konton under oktober månad.

För mer information kontakta:
Johan Tidestad, Sverigechef Nordnet, +46 8-506 334 82 , +46 708 875 775,
johan.tidestad@nordnet.se

Filer