2021-03-31

Finansinspektionen inleder undersökning mot Nordnet avseende intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen

Finansinspektionen har beslutat att genomföra en undersökning mot Nordnet Bank AB avseende intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen. Bakgrunden till undersökningen är blankningstransaktioner som genomfördes av kunder till Nordnet i Moment Group AB i februari 2021.

Med anledning av blankningstransaktionerna i Moment Group vill Finansinspektionen granska Nordnets interna rutiner och processer för blankning samt tillämpningen av dessa. Undersökningen kommer att inledas med inhämtande av material, följt av ett möte mellan Finansinspektionen och Nordnet för att komplettera undersökningen.

– Handeln med aktier i Moment Group den 19 februari var väldigt speciell. Bolaget gjorde en emission med komplexa villkor, vilka marknadens aktörer hade svårt att tolka. Detta fick till följd att aktien upplevdes som felprissatt på börsen. Svängningarna i aktien var stora och handeln var mycket intensiv. Dessutom skedde flera handelsstopp under dagen. Ett flertal av våra kunder valde att ta korta positioner i Moment Group under handelsdagen, och i samband med detta kunde vi konstatera att vi behövde göra en översyn av våra processer kring blankning för att säkerställa täckning av korta positioner i alla situationer, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Vi har informerat Finansinspektionen om händelserna i Moment Group, och det faktum att vi kommer att se över våra processer i form av interna rutiner och IT-stöd när det gäller blankningar och värdepapperslån. Detta gjorde vi direkt i samband med de transaktioner i Moment Group som undersökningen avser. Finansinspektionen har nu kommit tillbaka och meddelat oss att de vill ha mer information, och att de kommer att inleda en undersökning. Jag vill inte föregripa vad deras undersökning kommer att leda till, men vi kommer naturligtvis ge dem det material de efterfrågar och i övrigt medverka i undersökningen på ett konstruktivt sätt, säger Johan Tidestad.

Denna information är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 17.15 CET.

 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.