2007-10-05

Flaggningsmeddelande från Nordnet Pensionsförsäkring AB

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare köpte den 4 oktober 70 500 aktier i Paynova AB (PAY) och därmed har Nordnet Pensionsförsäkring AB ett sammanlagt innehav av 1 970 153 aktier. Detta har medfört att Nordnet Pensionsförsäkring AB därigenom äger aktier som motsvarar 5,01 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Paynova AB.

Information om flaggningen
Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Filer