2008-11-24

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 21 november 23 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT). Därmed hade Nordnetkoncernen per 2008-11-24 ett sammanlagt innehav av 2 472 470 aktier, detta motsvarar 10,01 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (150 aktier, 0,00%) och Nordnet Pensionsförsäkring AB (2 472 320 aktier, 10,01%).

Nordnet Pensionsförsäkring AB:s försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Filer