2008-10-06

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag sålde den 3 oktober 10 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT). Därmed hade Nordnetkoncernen per 2008-10-06 ett sammanlagt innehav av 2 460 924 aktier, detta motsvarar 9,97 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (98 aktier, 0,00%) och Nordnet Pensionsförsäkring AB (2 460 826 aktier, 9,97%).

Nordnet Pensionsförsäkring AB:s försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Filer