2008-01-08

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag har efter avslutad nyemission i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) per 2008-01-07 ett sammanlagt innehav av 2 426 702 aktier svarande mot 9,83 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (10 777 aktier, 0,04%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (2 409 925 aktier, 9,76%) och Go4us Nordic AB (6 000 aktier, 0,02%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Filer