2007-10-03

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 2 oktober 35 700 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnetkoncernen ett sammanlagt innehav av 1 883 615 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 10,17 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 773 592 aktier, 9,58%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Filer