2018-08-01

Flight to value

Privatkundene i Nordnet fortsetter kjøpstrenden i juli, viser statistikk fra nettmegleren. Etter å ha nettosolgt aksjer i april og mai, har privatpersoner vært på kjøperen i sommer.

Til tross for strålende sommervær i juli, nettokjøpte Nordnets kunder aksjer for hele 197 millioner. I juni var også tallene positive.

– I juli har de største selskapene presentert kvartalstall, noe handelsstatistikken bærer preg av. Vi opplevde store svingninger, og flere store selskaper som Orkla og Gjensidige falt mye på rapporteringsdagen fordi de leverte svakere tall enn forventet. Disse aksjene var mer omsatt enn normalt, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Statistikken for juli viser at investorene har solgt småselskaper og flyktet over til «Blue Chip-aksjer». XXL, Norsk Hydro, Equinor og Gjensidige Forsikring er de mest nettokjøpte aksjene i feriemåneden. På salgstoppen troner mindre selskaper som DNO og Link Mobility Group. Dette kan ses i sammenheng med at investorene flykter til mer sikre verdi-relaterte aksjer med stabil kontantstrøm og inntjening, forklarer Sættem.

Den samme trenden ser man også i USA, mener spareøkonomen. Her har vi sett store fall i de amerikanske FANG-aksjene på grunn av skuffende kvartalstall, noe som nettopp tyder på en flukt til selskaper i mer stabile bransjer som konsum og retail.

– DNO, Link Mobility Group og SalMar er blant vinneraksjene så langt i år, men her svinger inntjening og aksjekurs mer. I et litt nervøst marked ser vi at kundene ofte tar gevinst og flykter til mer stabile selskaper. Det er også tilfellet nå, avslutter Sættem.

Mest kjøpte norske aksjer Nettokjøp i kroner
XXL 65 200 749
Norsk Hydro 25 430 743
Equinor 24 445 547
Gjensidige Forsikring 20 426 542
B2Holding 16 577 893
Europris 15 356 839
Orkla 14 584 534
Kitron 12 435 209
Ocean Yield 11 294 870
Telenor 11 062 456
Mest solgte norske aksjer Nettosalg i kroner
DNO -44 002 557
Link Mobility Group -25 652 459
SalMar -22 676 060
Golden Ocean Group -18 315 934
Aker BP -10 552 839
BW LPG -10 350 900
Schibsted ser. A -9 313 121
Norwegian Finans Holding -9 099 620
Yara International -8 292 614
Borr Drilling -7 606 089

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.