2007-12-04

Flytträtt för alla pensionsförsäkringar

Från och med 1 maj 2008 hävs flyttstoppet för pensionsförsäkringar tecknade efter 1 januari 2006. Det innebär att personer som sparar i en pensionsförsäkring tecknad efter detta datum kan välja att byta eller stanna kvar.

”Det är ett bra första steg. Men flytträtten borde gälla också för försäkringar tecknade före 1 januari 2006. Att kunna välja i vilken försäkring och hos vilket bolag man sparar till pensionen borde vara en självklarhet för alla”, säger Oscar Lindvall, VD för Nordnet Pension.

För personer som har ITP via kollektivavtal har arbetsmarknadens parter förhandlat fram flytträtt för pensionsförsäkringar tecknade år 1990 och framåt. För privatpersoner saknas denna möjlighet. Cirka 1 800 miljarder kronor finns i de tvångslåsta försäkringarna.

”Valet av pensionsförsäkring blir allt viktigare. Det handlar om att välja rätt försäkring, men också att se till avgifternas omfattning. Allt påverkar den slutgiltiga pensionen för den enskilde spararen. Just därför är det så viktigt att kunna byta försäkringsbolag”, avslutar Oscar Lindvall.

Mer information finns på www.faktaomflyttratt.nu

Filer