2022-02-25

Fondhandel februari: Spararna flyr företagsobligationer

Det redan skakiga börsklimatet förvärrades ytterligare i februari när Ryssland anföll Ukraina. Det fick spararna att sälja företagsobligationer och ny teknik, samtidigt som intresset för räntefonder ökade.

- Spararna minns den finansiella chocken under våren 2020, och agerar därefter, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

När skakiga januari tog slut tog ett ännu mer blodrött februari vid.

– Ur ett strikt aktiemarknadsperspektiv är den stora oron att kriget slår mot tillväxten. Lägre tillväxt och hög inflation är den sämsta av två världar, säger Frida Bratt.

Oron nådde sin kulmen i slutet av månaden när Rysslands invasion var ett faktum, men hela februari präglades av osäkerhet. I det läget var en tydlig trend att spararna valde att sälja företagsobligationsfonder.

– Spararna minns kraschen i företagsobligationsfonder under våren 2020, då vi senast hade en mycket kraftig oro på de finansiella marknaderna. Då stängde flera fonder för uttag, och där vill spararna inte hamna igen, säger Frida Bratt.

Hon konstaterar att svenska företagsobligationsfonder under februari stod emot oron väl.

– Svenska företagsobligationsfonder har, jämfört med exempelvis europeiska,  stått emot oron bra, vilket beror på att de svenska varianterna ofta har en jämförelsevis lägre ränterisk. Å andra sidan är likviditeten här sämre, vilket gör att oro på marknaden kanske inte syns i fonderna på kort sikt. Det ska dock sägas att till skillnad mot under våren 2020 finns Riksbanken nu som en köpare i marknaden, vilket skulle kunna gjuta olja på vågorna om det behövs, säger Frida Bratt.

På köpsidan hittas i februari breda indexfonder, men en räntefond fortsätter klättra i popularitet.

– Breda indexfonder ligger stabilt i mångas långsiktiga månadssparande, och därför fortsätter dessa att köpas i förhållandevis hög utsträckning. Men vi kunde samtidigt se att en räntefond fortsätter klättra i köptoppen, vilket är ett tecken på att många redan innan Rysslands anfall mot Ukraina  valde att dra ned lite på aktierisken i februari, säger Frida Bratt.

Mest handlade fonderna hos Nordnet i februari:

Mest köpta Mest sålda
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Case Fair Play
Länsförsäkringar Global Indexnära IKC Avkastningsfond
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Spiltan Högräntefond
Öhman Etisk Emerging Markets Carnegie Corporate Bond
Swedbank Robur Access Asien Thematica – Future Mobility
Spiltan Räntefond Sverige Enter Småbolagsfond
SPP Aktiefond Global Handelsbanken Hållbar Energi
SPP Aktiefond USA TIN Ny Teknik
AMF Aktiefond Småbolag Länsförsäkringar Fastighetsfond
Spiltan Globalfond Investmentbolag Gladiator

 

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.