2019-12-01

Fondskundene kjøper globale aksjefond, selger norske

Nordnets fondskunder nettokjøpte aksjefond for 243 millioner i november. Globale aksjefond ligger på kjøpstoppen, mens norske aksjefond blir dumpet.  

November ble nok en sterk børsmåned globalt, og de amerikanske børsene nådde nye rekordnoteringer for n’te gang i år. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 steg 3,5 prosent, og Euro Stoxx 50 steg knappe 3 prosent. Oslo Børs endte måneden om lag uendret.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 272 millioner kroner i november. Aksjefond ble kjøpt for 243 millioner, og kombinasjonsfond ble kjøpt for 25 millioner. Rentefond ble kjøpt for 4 millioner.

– Det er nå elleve år siden finanskrisen og det har gått elleve år uten et skikkelig børsfall. En del av våre kunder synes nok fallhøyden er stor. Likevel laster de opp med aksjefond. «FOMO» og «TINA» kan nok være noe av forklaringen her, sier spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem.

Han viser til de amerikanske uttrykkene «Fear of missing out» og «There is no alternative», som viser til at investorer kjøper aksjer av frykt for å gå glipp av videre børsoppgang samt at de samme investorene synes rentene er så lave at det er ingen gode alternativer til aksjer.

Litt bedre utsikter

Sættem peker på flere positive nyheter de siste ukene som har bidratt til økt optimisme: Markedet har tatt godt imot at både USA og Kina ser ut til å få på plass «fase 1» av handelsavtalen, det går mot en myk Brexit samt at «krakk-sesongen» er forbi.

Globale aksjefond kjøpes, norske aksjefond selges

De tre mest kjøpte fondene i november er DNB Teknologi, KLP AksjeGlobal Indeks V og DNB Global Indeks.

– Disse fondene har vært populære blant kundene våre veldig lenge, og det er ikke uten grunn. Favoritten DNB Teknologi har gitt mellom 20 og 25 % årlig avkastning siste 3, 5 og 10 år. Og de to globale indeksfondene gir global aksjeeksponering til en billig penge, sier spareøkonomen.  

Fire av de fem mest solgte fondene er norske aksjefond som investerer på Oslo Børs: Alfred Berg Gambak, Nordnet Superfondet Norge, DNB Norge Indeks og Forte Trønder.

– Salg av norske aksjefond er en trend vi har sett en stund. Våre fondskunder tror tydeligvis det er mer å hente på globale aksjefond enn norske. Det kan også være at flere ser fordelen med å ha en mer diversifisert portefølje for å få bedre risikospredning, avslutter Sættem.  

 

Mest kjøpte fond:

DNB Teknologi

KLP AksjeGlobal Indeks V

DNB Global Indeks

Nordnet Smart 15

Fidelity Global Technology

ODIN Eiendom

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Handelsbanken USA

DNB Grønt Norden

Alfred Berg Nordisk Eiendom

 

Mest solgte fond

Holberg Likviditet

Alfred Berg Gambak

Nordnet Superfondet Norge

DNB Norge Indeks

FORTE Trønder

KLP AksjeGlobal Indeks IV

DNB Aktiv Rente

Holberg Kreditt A

FORTE Norge

JPM US Technology

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.