2023-05-02

Fondskundene kjøpte aksjefond i april

April ble en god måned på børsen, og Nordnets kunder nettokjøpte aksjefond for 180 millioner kroner. Nordmenn som eier globale indeksfond har fått like god avkastning fra valutamarkedet som fra aksjemarkedet siste 5 årene. Nordnet merker økt interesse for valutasikrede fond.

I april nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 180 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 145 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 11 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.092 millioner og solgte for 756 millioner, noe som ga et nettokjøp på 336 millioner i mars.

Oppgang i april

Verdensindeksen steg knappe 2 prosent i april, og MSCI World-indeksen opp hele 9 prosent hittil i år, målt i dollar. Euro-området var den sterkeste regionen i april, med en oppgang på rundt 3 prosent, mens vekstmarkeder falt med 1 prosent. Oslo Børs steg ca 3 prosent.

– De amerikanske børsene viser ofte veien for resten av børsene. Den brede S&P 500-indeksen steg betydelig siste uken i april på sterke kvartalsresultater fra gigantselskaper som Meta, Microsoft og Alphabet. Sterke kvartalstall fra store selskaper ser foreløpig ut til å trumfe effekten av høyere renter, lavere global vekst og uro i bank-sektoren, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Voldsomme valutaeffekter

Spareøkonomen forteller at han får mange spørsmål om det er smart å velge valutasikret fond, nå som kronekursen er rekordsvak.

– Normalt vil jeg ikke anbefale valutasikring, på grunn av den gunstige støtputeeffekten som valutaeksponering gir. Med støtpute mener jeg at kronekursen har en tendens til å svekke seg når aksjemarkedene faller – og dermed dempes tapet. Valutasikringen medfører også ekstra kostnader, sier Sættem.

Han bruker KLP sine globale indeksfond for å kvantifisere valutaeffektene for nordmenn som sparer i aksjefond: Siste 12 måneder har KLP AksjeGlobal Indeks gitt hele 16 prosent avkastning. Hele denne avkastningen skyldes faktisk kronesvekkelsen. Tvillingfondet KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret har nemlig gitt 0 i avkastning.

De siste 5 årene har KLP AksjeGlobal Indeks gitt 14 prosent annualisert avkastning, mens det valutasikrede tvillingfondet har gitt 7 prosent, altså om lag halvparten.  

– Nordmenn som eier globale indeksfond har fått like god avkastning fra valutamarkedet som fra aksjemarkedet siste 5 årene. Det er ganske utrolig, innrømmer spareøkonomen.

Hvis norske kroner styrker seg, vil noe av siste års valutagevinster for norske fondskunder snu til valutatap. Enkelte kunder øker derfor beholdningen av valutasikrede fond. Blant de 10 mest kjøpte fondene i april finner vi det nevnte KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret.

– Det er fristende for aktive kunder å øke valutasikringen nå som kronekursen er så svak. Jeg har gjort det selv også – fra ingen valutasikring til 25 prosent av porteføljen. Vær imidlertid klar over at valutasikrede fond normalt pådrar seg en ekstra skjult kostnad som skyldes rebalansering. Denne ekstrakostnaden har vært om om lag ett prosentpoeng årlig de ti siste årene, forklarer spareøkonomen.

Lyttertips: I den siste episoden av Pengepodden er temaet svak kronekurs og valutasikring. Gjest er Lars Mouland, valuta- og rentestrateg i Nordea. 

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I APRIL:
DNB TEKNOLOGI 
NORDNET INDEKSFOND EUROPA
DNB GLOBAL INDEKS 
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
HEIMDAL HØYRENTE 
KLP LIKVIDITET
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
HOLBERG KREDITT

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I APRIL:
HSBC GIF TURKEY EQUITY
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
ALFRED BERG GAMBAK 
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
THEMATICA FUTURE MOBILITY
KRAFT NORDIC BONDS
NORDNET INDEKSFOND NORGE
FRANKLIN NATURAL RESOURCES 
BLACK ROCK IIF WORLD GOLD FUND
STOREBRAND VERDI