2021-12-02

Fondskundene kjøpte i november, tross børsnedgang

Fondskundene lot seg ikke skremme av økte smittetall og børsfall i november, og kjøpte aksjefond for 491 millioner kroner.

– Etter en sterk oktober falt børsene igjen i november. Økte smittetall, frykt for den nye virusvarianten Omicron samt høye inflasjonstall sendte aksjemarkedene nedover, spesielt siste uken i november.

Men Nordnets fondskunder lot seg ikke skremme av litt turbulens: Fond ble nettokjøpt for 505 millioner kroner i november. Aksjefond ble nettokjøpt for 491 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 7 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 7 millioner. (Merk: Disse tallene inkluderer ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet, som ble lansert i februar.)

Nedgang på børsene i november, men kronesvekkelse hjalp norske fondskunder

Verdensindeksen falt med rundt 2 prosent i november. Europeiske børser, inklusive de nordiske, falt mest, med mellom 3 og 6 prosent. De amerikanske børsene falt minst, med ca 2 prosent. Vekstmarkeder hadde også en svak måned, med et fall på ca 4 prosent. Alle tall er i lokal valuta og målt med MSCIs indekser.

Norske kroner svekket seg kraftig mot dollar og euro i november, dels på grunn av oljeprisfall og ”risk off” på verdens børser.

– Avkastningen på et globalt indeksfond målt i norske kroner var faktisk pluss 5 prosent i november. Et tilsvarende valutasikret fond ga minus 2 prosent avkastning. Differansen på 7 prosent skyldes kronesvekkelse mot dollar og euro, forteller Sættem.

Han legger til at det både hittil i år, siste 3, 5 og 10 år har lønt seg å velge ikke-valutasikrede internasjonale aksjefond, siden norske kroner har svekket seg gjennom hele perioden. Et annet argument for å ikke valutasikre aksjefondet er at norske kroner som regel er prosyklisk: I perioder med stigende aksjemarkeder har den norske kronen en tendens til å styrke seg, og den tenderer til å svekke seg i perioder med svake aksjemarkeder, som nå i november. Dermed fungerer valutaeksponering ofte som en støtpute mot fallende aksjekurser, noe som reduserer svingningene – og noe som er ønskelig sett fra investors ståsted.

Les mer om valutasikring av fond her.

Batteri- og elbilfond på kjøpstoppen

6 av de 10 mest kjøpte fondene i november var indeksfond. Det spisse bransjefondet Thematica Future Mobility, som investerer i batteriselskaper og elbilselskaper, er det nest mest kjøpte fondet i november.

– Dette fondet har lenge vært populært hos våre kunder grunnet sterk avkastning. Etter at den svenske forvalteren Thematica nedjusterte de oppgitte forvaltningskostnadene i fondet fra over 3 prosent årlig til rundt 1,3 prosent i midten av november, har interessen tatt seg ytterligere opp. Fondet ligger helt på topp på listen over siste års avkastning blant alle Nordnets 600 aksjefond, med en avkastning på knappe 80 prosent, forteller Sættem. Spareøkonomen legger til at slike spisse og risikable bransjefond kun bør utgjøre en mindre andel av en diversifisert portefølje, som han mener bør ha globale indeksfond som fundament.

Blant de 10 mest solgte fondene i november finner vi 4 teknologifond og 2 fornybar-fond.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I NOVEMBER:

NORDNET INDEKSFOND NORGE
THEMATICA FUTURE MOBILITY
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
ODIN EIENDOM
ODIN SMALL CAP
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
DNB GLOBAL INDEKS
HEIMDAL HØYRENTE
NORDNET INDEKSFOND USA

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I NOVEMBER:

DNB TEKNOLOGI
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
BLACK ROCK WORLD ENERGY FUND
FONDSFINANS KREDITT
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
FIRST GENERATOR
DNB SMB
TIN NY TEKNIK
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.