2022-11-02

Fondskundene reduserer risikoen med pengemarkedsfond

Det er berg-og-dalbane på verdens børser. Etter en kraftig utforbakke i september, steg børsene betydelig igjen i oktober. Nordnets fondskunder kjøper trygge pengemarkedsfond for å redusere risikoen i porteføljene.

I oktober nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 150 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 112 millioner i oktober, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 1 million.

Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 860 millioner og solgte for 827 millioner, noe som gir et nettosalg på 32 millioner i oktober.

USA og Europa opp, Kina ned

– På tross av både frykt for resesjon og skyhøy inflasjon har børsene i USA og Europa hatt en knallsterk oktober måned. Verdensindeksen, som var ned ni prosent i september, steg åtte prosent i oktober (målt i dollar). Håp om at rentetoppen snart er nådd nevnes som en av årsakene til at børsene snudde opp i midten av oktober, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Vekstmarkeder hadde derimot en svak måned, med minus tre prosent for MSCI Emerging Markets-indeksen. Nedgangen skyldes ene og alene børsene i Kina og Hong Kong. MSCIs Hong Hong-indeks falt hele 14 prosent i oktober.

Pengemarkedsfond kjøpes

Tre av de fem mest kjøpte fondene i oktober er pengemarkedsfond: Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss, KLP Pengemarked og Holberg Likviditet.

– I høst har vi opplevd økende interesse for lavrisiko pengemarkedsfond, siden rentene har steget betydelig. Tremåneders NIBOR pengemarkedsrente ligger nå på rundt 3,3 prosent, og et pengemarkedsfond gir normalt en løpende avkastning noe over dette. Eksempelvis har Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss en løpende avkastning på rundt 5 prosent, forteller Sættem.

Pengemarkedsfond låner ut penger til norske kommuner og solide store norske og nordiske selskaper, med kort rentebinding. Pengemarkedsfond kan sammenlignes med bankinnskudd, men du får ingen garantert rente.

– Det er også verdt å merke seg at to valutasikrede aksjefond ligger på kjøpstoppen i oktober. En del av våre aktive kunder bytter til valutasikrede fond nå som kronekursen er unormalt svak. Jeg vil tro de tar et kortsiktig veddemål, og bytter tilbake til tilsvarende fond uten valutasikring dersom kronekursen styrkes igjen, kommenterer Sættem.

De ti mest solgte fondene er en miks av teknologifond, fornybarfond, globale indeksfond  og high yield fond.  

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I OKTOBER:

ALFRED BERG NORDISK LIKVIDITET PLUSS 
KLP PENGEMARKED
HSBC GIF TURKEY EQUITY
HOLBERG LIKVIDITET
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
BLACK ROCK WORLD ENERGY
KLP AKSJEUSA INDEKS VALUTASIKRET
FRANKLIN NATURAL RESOURCES
JPMORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY
NORDNET INDEXFOND SVERIGE ESG

TOPP 10 NETTOSOILGTE FOND I OKTOBER:

DNB TEKNOLOGI
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
THEMATICA FUTURE MOBILITY
HEIMDAL HØYRENTE 
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
DNB GLOBAL INDEKS
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
ALFRED BERG GAMBAK
DNB MILJØINVEST 
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
 

 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.