2022-03-02

Fondskundene selger aksjefond, men vekter seg opp i verdifond

Verdifond, energi- og råvarefond er de mest kjøpte fondene i februar. Teknologifond og high yield rentefond selges. I en rød februar nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 298 millioner kroner, som er det høyeste nettosalget siden mars 2020.

Alle taper på krig. Russlands invasjon av Ukraina er først og fremst en humanitær katastrofe. Konsekvensen av en langvarig krig er også dramatisk for verdensøkonomien. Mindre handel på tvers av landegrenser, flere tollbarrierer samt geopolitisk usikkerhet. Markedet misliker usikkerhet, noe som resulterer i fallende og volatile aksjekurser.

I februar falt verdensindeksen med 2,5 prosent målt i lokal valuta. Om lag like mye falt de amerikanske børsene. Oslo Børs har så langt gått mot strømmen, på grunn av den høye andelen oljeselskaper og råvareselskaper – som opplever økte priser for deres råvarer. Oslo Børs er faktisk én av to børser i den utviklede verden (developed markets) som fortsatt er (så vidt) i pluss så langt i år. Den andre børsen er Storbritannia, viser MSCIs landindekser.

Nordnets kunder nettosolgte fond for 406 millioner kroner i februar. Aksjefond ble nettosolgt for 298 millioner kroner. Rentefond ble nettosolgt for 112 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 4 millioner. Dette er det høyeste nettosalget siden mars 2020.

– Det er uvanlig at Nordnets fondskunder agerer motsatt av aksjekundene, men det var tilfellet i februar. Mens Nordnets kunder nettokjøpte aksjer for 983 millioner kroner, nettosolgte de aksjefond for 298 millioner. En forklaring på forskjellen kan være at aksjekundene er mer kortsiktige og opportunistiske enn fondssparere. En annen forklaring kan være at aksjekundene kjøper i større grad norske aksjer, som har gjort det bedre enn internasjonale aksjer, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Verdifond kjøpes

Det mest kjøpte fondet i februar var Storebrand Verdi, et verdiorientert norsk aksjefond. Fondet og dets forvalter Alf Inge Gjerde vant Morningstar Awards 2022 i klassen for norske fond tidligere denne uken. På listen over de mest kjøpte fondene i februar finner vi også andre norske verdifond som Nordea Norge Verdi og Landkreditt Utbytte.

– Vi ser at verdiorienterte fond, både Norgefond og internasjonale fond, har fått et comeback det siste året, godt hjulpet av stigende renter. Siden finanskrisen i 2008/09 har vekstaksjer gjort det bedre enn verdiaksjer, men i fjor snudde trenden, forteller Sættem.

På andreplass blant de mest kjøpte fondene finner vi BGF World Energy, et bransjefond som investerer i «skitne» oljeselskaper. Fondet har gitt pene 47 prosent avkastning siste år, men har meget svak avkastning siste 5 og 10 år, kun 3-4 prosent annualisert.

Det er svært sjeldent et råvarefond er blant de mest kjøpte fondene, men det var tilfelle i februar. Votobel Commodity er et verdipapirfond som investerer direkte i råvarer som industrimetaller, olje, gass, korn og edle metaller. I likhet med BGF World Energy nyter dette fondet godt av oppgangen i råvarepriser, og har en sterk kortsiktig avkastning, men en svak langsiktig avkastning.

Teknologi-, high yield-fond og globale indeksfond selges

Det er uvanlig at globale indeksfond ligger på salgstoppen.  I februar er det mest solgte fondet KLP Aksjeglobal Indeks IV, som er et valutasikret globalt indeksfond.

– Valutasikrede fond gir som regel svakere avkastning enn tilsvarende ikke-valutasikrede fond i perioder med børsuro, siden norske kroner har for vane å svekke seg når usikkerheten øker – og motsatt, kommenterer spareøkonomen.

Teknologifond og fornybarfond er også å finne på salgslisten for februar, i likhet med de foregående månedene. Tre high yield-fond er også blant de ti mest solgte fondene.

– Den siste måneden har samtlige norske og nordiske high yield-rentefond levert negativ avkastning på mellom 0,5 og 2 prosent, noe som i stor grad kan tilskrives økte kredittspreader som følge av økt markedsuro. Da er det ikke uventet at enkelte kortsiktige kunder velger å selge high yield fond, avslutter Sættem.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I FEBRUAR:

STOREBRAND VERDI
BGF WORLD ENERGY
NORDEA NORGE VERDI
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
LANDKREDITT UTBYTTE
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
VONTOBEL COMMODITY FUND
SPILTAN GLOBALFOND INVESTMENTBOLAG
JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY
DNB KREDITTBOBLIGASJON

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I FEBRUAR:

KLP AKSJE GLOBAL INDEKS IV
DNB TEKNOLOGI
DNB GLOBAL INDEKS
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
THEMATICA FUTURE MOBILITY
HOLBERG KREDITT
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
ODIN EIENDOM
DNB HIGH YIELD
ODIN SMALL CAP

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.