Fondskunder og aksjekunder reagerte motsatt i rød oktober | Nordnet Bank AB
2018-11-02

Fondskunder og aksjekunder reagerte motsatt i rød oktober

Mens børsfallet i oktober skremte Nordnets fondskunder, benyttet nettmeglerens aksjekunder korreksjonen som en kjøpsmulighet. På salgstoppen for fond troner siste årenes vinner, teknologifond. De mest kjøpte fondene er to rentefond.

Oktober ble en rød børsmåned. Verdens børser falt ca 10 prosent i oktober, mens Oslo Børs falt noe mindre, rundt 6 prosent.

Den negative stemningen smittet over på Nordnets fondskunder, som nettosolgte fond for 80 millioner kroner i oktober. Aksjefond ble nettosolgt for 95 millioner, kombinasjonsfond ble nettosolgt for 12 millioner, mens rentefond ble nettokjøpt for 27 millioner.

Private investorer nettokjøpte derimot aksjer for 313 millioner kroner i oktober. Dette er det høyeste nettokjøpet av aksjer så langt i 2018.

– Begge kundegruppene solgte aksjer og aksjefond dagene børsene raste, men aksjesparerne var mye raskere med å kjøpe seg inn igjen – og kjøpte langt mer aksjer enn de solgte, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Han forklarer forskjellen med at de som handler enkeltaksjer normalt er mer kortsiktige og mer opportunistiske enn fondssparere.

Det samme mønsteret så også Nordnet i februar, da vi hadde en lignende korreksjon.

Kjøper rentefond, selger teknologifond

På listen over de mest kjøpte fondene finner vi to rentefond: Landkreditt Høyrente og Fondsfinans Kreditt.

– Vi merker økt interesse for rentefond i urolige tider som nå. En del kunder flytter penger fra aksjer til renter, for å sikre gevinst og redusere risikoen i porteføljen. Rentefondene som nå kjøpes har kort rentedurasjon, slik at fondets avkastning i liten grad påvirkes negativt av stigende renter, snarere tvert imot. Rentefond med lang rentedurasjon vil som kjent falle i verdi når rentene stiger, forklarer spareøkonomen.

DNB Teknologi har vært et av favorittfondene blant Nordnets kunder i mange år, og det er ikke uten grunn: Fondet har gitt kundene fantastiske 25 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning siste 10 år. I oktober var imidlertid dette fondet på salgstoppen.

– Jeg tolker det som gevinstsikring. DNB Teknologi har faktisk klart seg overraskende bra gjennom siste måneds uro. Mens teknologifond i gjennomsnitt falt med ca 10 prosent i oktober, falt bare DNB Teknologi med ca 6 prosent, ifølge Morningstar, avslutter Sættem. 

Topp 10 nettokjøpte fond i november:
Landkreditt Høyrente
Fondsfinans Kreditt
Nordnet Superfondet Norge
Alfred Berg Gambak
FORTE Trønder
KLP AksjeGlobal Indeks IV
DNB Aktiv Rente
KLP AksjeVerden Indeks
Alfred Berg Indeks Classic
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II

Topp 10 nettosolgte fond i november:
DNB Teknologi
KLP Kredittobligasjon
FORTE Kreditt
Delphi Nordic
Landkreditt Utbytte 
SKAGEN Global 
FORTE Obligasjon
SKAGEN Kon-Tiki 
Arctic High Return Class A
BGF World Technology A2

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Filer