2019-05-03

Fondskunder vekter seg ned i Norge og opp i teknologifond

Nordnets privatkunder fortsatte å laste opp med fond i april. Men fondskundene solgte aksjefond som investerer på Oslo Børs og kjøpte teknologifond.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 92 millioner kroner i april. Aksjefond ble kjøpt for 41 millioner, kombinasjonsfond for 19 millioner og rentefond for 32 millioner.

 Kjøpsinteressen for aksjefond holder seg. Vi ser imidlertid at våre kunder har blitt mer skeptiske til norske aksjefond, men beholder troen på teknologifond, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Hele tre norske aksjefond ligger på topp 10-salgslisten: Alfred Berg Gambak, FORTE Norge og Pareto Investment Fund. I tillegg er ikke Nordnet Superfondet Norge på topplisten blant de mest kjøpte fondene, som er normalen.

– Dette kan tyde på at fondskundene i Nordnet mener Oslo Børs er fullpriset, og at de ser større potensial andre steder, som IT-sektoren, forklarer Sættem.

De to mest kjøpte fondene i april var nemlig to teknologifond: JPM US Technology og DNB Teknologi.

– Dette er to fond som har ligget i avkastningstoppen i flere år, med over 20 prosent årlig avkastning som normalen, så man kan neppe argumentere med at IT-aksjer er lavt priset. Men IT er en megatrend, noe man neppe kan si om oljesektoren, som veier tyngst på Oslo Børs, kommenterer Sættem syrlig.

Nok en sterk børsmåned

Den kraftige børsoppgangen siden årsskiftet fortsatte i april. Oslo Børs steg 2 prosent, den brede amerikanske SP500-indeksen var opp knapt 4 prosent, mens verdensindeksen steg 3 prosent i april. Siden årsskiftet er alle de toneangivende børsene i verden opp mellom 10 og 20 prosent.

– Dette er unormalt sterkt, og den kraftige oppgangen bekymrer flere og flere investorer og analytikere. Særlig fordi utviklingen i realøkonomien har blitt svakere de siste månedene, sier Sættem. Han viser til at veksten i verdensøkonomien har blitt nedjustert flere ganger.

Den viktigste årsaken til oppgangen hittil i år mener han kan tilskrives at den amerikanske sentralbanken har snudd, og signaliserer rentekutt istedenfor ytterligere renteoppgang. Lave renter stimulerer til økonomisk vekst og høy verdsettelse av aksjer. 

Han avslutter med et sitat til ettertanke for de som førsøker i time markedet: «Time in the market» er viktigere enn «timing the market».

Topp 10 nettokjøpte fond i april:

JPM US Technology

DNB Teknologi

Fondsfinans High Yield

DNB Global Indeks

FORTE Obligasjon

KLP AksjeGlobal Indeks

UBS (Lux) EF China Oppo

FIRST Globalt Fokus

Nordnet Smart 15

Landkreditt Utbytte

Topp 10 nettosolgte fond i april:

BGF World Technology

Delphi Nordic

Alfred Berg Gambak

HSBC GIF BRIC Equity

FORTE Norge

DNB Health Care

Pareto Investment Fund

KLP Pengemarked

KLP AksjeGlobal Indeks

Nordea 1 – Latin American Equity

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.