2010-08-30

Fondspararna i augusti: Glödhet obligationsmarknad

Under augusti månad 2010 har det tydligaste temat för fondspararna varit långa räntor, och de korta räntefonderna har fått stryka på foten till förmån för obligationsfonder. Nettosparandet i fonder är fortsatt positivt. Det visar statistik från Nordnet avseende genomförda fondaffärer under augusti.

– Trenden just nu är att spararna öser in pengar på obligationsmarknaden. Det finns en skepsis till kraften i konjunkturen, vilken kombinerat med den mycket låga avkastningen i korta räntor har gjort att många sparare valt den gyllene medelväg som obligationsfonderna representerar, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Den svenska börsen har hittills sjunkit med nästan 3 procent under månaden. Utöver obligationsfonderna finns på köpsidan fonder med inriktning mot svenska småbolag, Östeuropa och Thailand.

– Placerarna har tagit ett steg utåt på avkastningskurvan i jakt på utväxling på sitt sparande. Förmodligen tror man att räntorna kommer att vara låga under lång tid framöver och väljer därför att sälja sina korta räntefonder. Hur långt man är beredd att gå i jakten på avkastning varierar dock. De flesta sparare nöjer sig just nu med obligationsfonder, medan andra köper svenska småbolag, Östeuropa eller hakar på den positiva trenden i Thailand, säger Johan Tidestad.

Mest köpta fonder 

Lannebo Småbolag
Nordea European High Yield
East Capital Östeuropafonden
Länsförsäkringar Fastighetsfond
Fidelity Funds Thailand
Skagen Tellus
Brummer Multi Strategy
Templeton Global Bond SEK-Hedged
Öhman Företagsobligationsfond
Castlestone Aliquot Agriculture

Mest sålda fonder

Lannebo Likviditet
Lannebo Sverige
Cicero Avkastningsfond
UBS Mid Caps USA
Ålandsbanken Swedish Small Cap
Swedbank Robur Svensk Likviditetsfond
Simplicity Likviditet
Evli Aktieindexfond Sverige
Carnegie Safety 90 Sverige
Skagen Global

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 310 000 konton under augusti månad.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Johan Tidestad, Sverigechef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Filer