2009-11-27

Fondspararna i november: Satsar på etik och tillväxt

De svenska fondspararna investerar i etik och tillväxt, och väljer bort korta räntefonder samt fonder som placerar i företagsobligationer. Det visar statistik från Nordnet över november månads fondaffärer. Omsättningen i fonder har under perioden varit hög, och nettoinflödet är fortsatt positivt.

– Etiska fonder är på stark frammarsch, och för första gången ser vi två av dessa fonder bland de tio mest köpta under en månad. Inom kategorin förvaltas idag cirka 10 procent av det totala fondsparandet, och antalet fonder har ökat stort de senaste åren, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

– Begreppet “etiska fonder” saknar en allmän definition, och uppfattningen om vad som är etiskt skiljer sig åt mellan förvaltarna. För någon förvaltare innebär det att undvika vapenindustrin, för en annan att skänka avkastning till välgörenhet och en tredje menar att etik är detsamma som miljöhänsyn. Som sparare bör man ställa krav på att förvaltarna tydligt redogör för sin placeringsstrategi och hur man i sitt löpande arbete utvärderar sina innehav ur ett etiskt perspektiv, säger Johan Tidestad.

Ytterligare ett tydligt tema på köpsidan är tillväxtmarknader. Den mest köpta fonden under månaden är Skagen Kon-Tiki, med investeringar i Sydamerika och Östeuropa, följt av Carlson China Micro Cap som investerar i småbolag på den kinesiska marknaden.

– Det är tydligt att aptiten på risk är stor. Trenden att sälja räntefonder och företagsobligationsfonder fortsätter, och intresset för tillväxtmarknader håller i sig, säger Johan Tidestad.

Mest köpta fonder
1. Skagen Kon-Tiki
2. Carlson China Micro Cap
3. Brummer Multi-Strategy 2XL
4. Öhman Etisk Index Sverige
5. UBS Greater China
6. Carlson Sweden Micro Cap
7. SEB Etisk Global Indexfond
8. Fidelity Technology Fund
9. Didner & Gerge Aktiefond Sverige
10. Lannebo Småbolag

Mest sålda fonder
1. Nordea European High Yield
2. Fidelity European High Yield
3. Simplicity Likviditet
4. Länsförsäkringar Penningmarknadsfond
5. SEB Östeuropafond Småbolag
6. JPM Latin America Equity
7. Stella Nova Hedgefond
8. Öhman Penningsmarknadsfond
9. Odin Norden SEK
10. JPM Highbridge Statistical Market Neutral

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 300 000 depåer under november månad.

Filer