2009-10-29

Fondspararna i oktober: Flykt från företagsobligationer

De svenska fondspararna har under den senaste månaden valt att sälja fonder som placerar i företagsobligationer samt korta räntefonder. På köpsidan är det tydligaste temat tillväxtmarknader.

– Fondspararna har under oktober valt att ta hem sina vinster i företagsobligationsfonder efter den fantastiska utveckling kategorin har haft under 2009. Fondspararna är aktiva, och jag tror att man upplever att fönstret delvis har stängts för företagsobligationer som placeringsform. Risken betalar sig inte lika bra längre, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Omsättningen i fonder har varit hög under oktober, och nettoinflödet är positivt för tionde månaden i rad. Den svenska börsen har under perioden stigit med drygt 3 procent.

– Köpsidan är splittrad. Spararna har placerat hedge och kort ränta i toppen, men i övrigt domineras köpsidan av aktiefonder som placerar i utländska aktier. Framför allt har tillväxtmarknader som Ryssland, Brasilien och Latinamerika varit populärt, säger Johan Tidestad.

Mest köpta fonder
1. Catella Hedge
2. Öhman Penningmarknadsfond
3. Skagen Kontiki
4. SEB Rysslandsfond
5. HSBC Brazil Equity
6. Skagen Global
7. Spiltan Räntefond Sverige
8. JPM Latin America Equity
9. Franklin Mutual European
10. Öhman Etisk Index Sverige

Mest sålda fonder
1. Länsförsäkringar Penningmarknadsfond
2. Nordea European High Yield
3. Stella Nova Hedgefond
4. Sparinvest High Yield
5. Fidelity European High Yield
6. Simplicity Likviditet
7. Didner & Gerge Aktiefond Sverige
8. Evli Swedish Small Cap
9. Länsförsäkringar Fastighetsfond
10. East Capital Baltikumfonden

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 300 000 depåer under oktober månad.

Filer