2022-07-28

Fondspararna säljer råvaror efter oljeprisfall

I juli köpte fondspararna globalfonder, samtidigt som råvarufonder såldes av på bred front. Det visar statistik från Nordnet.

- Sju av de tio mest sålda fonderna i juli är fonder med exponering mot råvaror, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Juli var en betydligt bättre börsmånad än juni, och uppgången var bred.

– Investerare hoppas att vi redan nästa år ser slutet på den amerikanska centralbankens räntehöjningar, även om sämre konjunktur är anledningen till det, säger Frida Bratt.

Fondspararna valde framför allt att köpa globalfonder i juli.

– Dollarn har stärkts i spåren av den amerikanska centralbankens kraftiga räntehöjningar, vilket ger en boost för globalfonder som till 50-60 procent består av USA. Det är faktiskt tack vare dollarförstärkningen gentemot kronan som vi ser en positiv utveckling för globalfonderna som grupp i juli, säger Frida Bratt.

På säljlistan är trenden mycket tydlig.

– Spararna säljer av råvarurelaterade fonder på bred front. De fem mest nettosålda fonderna under månaden är alla fonder med exponering mot råvaror. Såväl oljepriset som priset på viktiga basmetaller har backat kraftigt den senaste månaden, som en följd av lägre förväntningar på den globala konjunkturen. Det har synts i råvarufonderna, vilket får spararna att sälja av. Den som haft sin råvarufond sedan årsskiftet har dock, trots nedgången i juli, fortfarande en tvåsiffrig avkastning, konstaterar Frida Bratt.

Mest handlade fonderna hos Nordnet i juli:

Mest köpta Mest sålda
Spiltan Aktiefond Investmentbolag BGF World Energy
Länsförsäkringar Global Indexnära Vontobel Commodity
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära BGF Natural Resources
Öhman Emerging Markets Multicooperation GAM Commodity
Öhman Global Franklin Natural Resources
Swedbank Robur Access Asien Carnegie Strategifond
Swedbank Robur Ny Teknik Öhman Obligationsfond
Storebrand Global All Countries JPM Global Natural Resources
Spiltan Räntefond Sverige BGF World Mining
Spiltan Globalfond Investmentbolag Alcur Grow

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.