2013-03-04

Fondssparere med varme følelser for Thailand

Ikke bare er Thailand en favorittdestinasjon for ferierende nordmenn, nå investerer mange sparepenger i ferieparadiset, viser statistikk fra Nordnet.


Thailand er i ferd med å gjenreise seg etter at landet i 2011 opplevde den verste flommen på over 50 år. Flommen rammet spesielt den eksportorienterte industriproduksjonen og førte til at veksten i landet ble nullet ut. Myndighetene i landet er svært vennligstilt ovenfor nye initiativ og ny industri, noe som har gjort at utenlandske investorer har investert betydelige midler i landet og det forventes derfor en god vekst framover. For 2012 lå veksten på et sted mellom 5-7 prosent. Den positive utviklingen i Thailand har medført at Thailandfond har hatt en god utvikling over den siste tiden og tiltrukket seg sparemidler fra nordmenn.

– Det ene kinesiske tegnet for krise, betyr også mulighet og det er kanskje nettopp på grunn av flomkatastrofen at de private sparerne har sett muligheter i Thailand. Avkastningen i fondene som investerer i Thailand har vært på mellom 30 til 40 prosent siste år og veksten fremover ser positiv ut. Likevel skal man ta innover seg at det er betydelig risiko med å investere i dette landet og man bør anse denne typen fond som krydder i porteføljen, sier Spareøkonom i Nordnet Sissel Olsvik Vammervold.

Selv om det medfører høy risiko er spareøkonomen positiv til at private sparere også benytter seg av fond som investerer i fremvoksende økonomier som Thailand.

– At folk er ser muligheter som det de har gjort med Thailand nå, betyr at man tar aktive valg med sparingen sin for å få litt bedre avkastning. Dersom man gjør litt undersøkelser og interesserer seg for hvordan sparepengene plasseres og ikke bare lar de stå i samme sparing uten tilsyn, vil man over tid også oppnå bedre avkastning, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1 Fidelity Thailand Fund 1 Alfred Berg Høyrente UBS
2 ODIN Sverige 2 KLP Pensjon II
3 Holberg Kreditt 3 ODIN Europa SMB
4 DNB Finans 4 KLP Obligasjon Global II
5 KLP Aksje Global Indeks IV 5 UBS Bond Fund Euro High Yield
6 KLP Aksje Norge Indeks II 6 DNB Obligasjon I
7 Skagen Kon Tiki 7 Sparinvest High Yield Value Bonds
8 Handelsbanken Europa Selektiv 8 Arctic High Return
9 Landkreditt Extra 9 Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds
10 Landkreditt Høyrente 10 Alfred Berg Lang Obligasjon

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 53.000 kunder i Norge for februar måned.

For ytterligere informasjon, kontakt: Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge
Tlf dir : +47 23 33 30 12, Mob: +47 907 82 282, E-post: sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 452,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer