2018-10-02

Fondssparere tror på videre børsfest

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for over 133 millioner kroner i september. Norske aksjefond samt teknologifond er fortsatt favoritt blant kundene.

Nordnets fondsstatstikk for september viser at kundene nettokjøpte aksjefond for 118 millioner kroner, kombinasjonsfond for over 12 millioner og rentefond for 3 millioner- til sammen 133 millioner.

Til tross for rekordstemning på verdens børser, kombinert med økende råvarepriser fortsetter Nordnet sine fondssparerne og holde seg til sin strategi. Med unntak av februar og mars, hvor usikkerheten rådet på verdens børser, har kundene jevnt over hamstret aksjefond.

 Med «all-time-high» stemning på verdens børser, samt en underliggende positivitet i verdensøkonomien, gjør man rett i kjøpe aksjefond. Dette er Nordnet sine kunder bevisst på, og fortsetter å delta i oppturen gjennom aksjefond, sier investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.

Videre forklarer Johannesen at det på generelt grunnlag er vanskelig å «time» markedsbevegelser, så den gemene langsiktige sparer er tjent med å delta i markedet over tid snarere enn å vekte seg opp eller ned i tråd med markedsbevegelsene.

 Som en langsiktig deltaker i aksjemarkedet, er man ikke tjent med å selge når kursene peker nedover og kjøpe når kursene stiger, man bør heller se over kortsiktige svingninger og bruke tiden som din beste ressurs i aksjemarkedet, mener Johannesen.

Børsene i Norge og USA er blant dem som har hatt best kursutvikling i år, med henholdsvis en oppgang på 16 og ni prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA har steget med over 19 % hittil i år. Til sammenligning har verdensindeksen (MSCI-World) steget med 5 % poeng.

 Med den siste tids kraftige oppgang i oljeprisen ser vi at våre kunder kjøper fond som har eksponering mot olje og energisektoren. Dette favoriserer norske aksjefond, som har en stor overvekt av disse aksjene. Utsiktene til videre økning i oljeprisen, samt god vekst i norsk økonomi, gjør at kundene fortsatt er positive til Oslo Børs, avslutter investeringsøkonomen.

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.