2018-07-03

Fondssparerne dumpet Skagen og emerging markets i juni

Etter å ha hamstret fond for til sammen 367 millioner i april og mai tar fondssparerne et hvileskjær i juni. Nordnets fondsstatistikk for juni viser et nedsalg på 29 millioner. Av dette ble det solgt aksjefond for drøyt 11 millioner og rentefond for ca. 18 millioner.

Halvparten av fondene på listen over de mest kjøpte i juni er Norge-fond. Nordnet Superfondet Norge, Alfred Berg Gambak og Forte Trønder var de tre mest kjøpte fondene.

– Oslo Børs har vært blant de bedre plassene å være investert så langt i år. Dette henger sammen med positive utsikter for Oslo Børs og spesielt olje og laks. Frykt for frafall i produksjon av olje i Venezuela har gitt god driv for oljeprisen etter OPEC møtet 22. juni. Etterspørselen etter laks er fortsatt sterk, vi ser fortsatt historisk høye priser og utsikter for at dette vil vedvare, sier Anders Skar.

Blant de mest solgte fondene er det spesielt to ting som skiller seg ut. Det ene at private fondssparere selger fond med eksponering mot fremvoksende markeder, og det andre at Skagenfondene fortsatt sliter i motvind med tre fond blant de mest solgte.

– Sterk dollar, høy oljepris og generelt større usikkerhet bidrar til fondssparerne reduserer eksponeringen mot emerging markets, sier Anders Skar. Når det gjelder Skagen-fondene så finner vi Skagen Kon-Tiki, Skagen Global og Skagen Vekst på salgslisten. Bakgrunnen er nok sammensatt, men handler delvis om Skagen fortsatt lider under sin historiske suksess, fantastiske avkastning og det faktum at dette kan flyttes til Aksjesparekonto og selges der uten at det utløser gevinstskatt. I tillegg har det vært utskiftninger på forvaltersiden og vi vet at mange kunder blir usikre når det skjer, avslutter Skar.

Mest kjøpte fond juni Mest solgte fond juni
Nordnet Superfondet Norge SKAGEN Kon-Tiki
Alfred Berg Gambak SKAGEN Global
FORTE Trønder SEB Eastern Europe Small Cap
Fondsfinans Kreditt Holberg Global A
BGF World Technology A2 Handelsbanken Vekstmarked Tema A1
KLP AksjeNorge Indeks II SKAGEN Vekst
KLP AksjeGlobal Indeks V Delphi Nordic
Holberg Kreditt Holberg Rurik
Fondsfinans Norge ODIN Sverige
Landkreditt Høyrente DNB Teknologi

For mer informasjon, kontakt: Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge | +47 959 222 77 |anders.skar@nordnet.no |Twitter: @AndersNordnet

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.