2011-08-01

Fondssparerne i juli: Gjeldsdramaet har påvirket sparerne

Den lave aktiviteten blant fondssparerne fortsatte som forventet inn i juli måned. Sparerne er fortsatt forsiktige men det er tegn til økende risikovilje.


Fra å selge aksjefond og kjøpe rentefond i juni så kjøpte sparerne både aksjefond og rentefond i juli. Det mest kjøpte fondet var KLP Aksje Indeks Norge.

– Ikke før overskriftene om gresk konkurs og gresk tragedie rakk å avta så har gjeldsproblemene og debatten om det amerikanske gjeldstaket spredd frykt og nervøsitet i verdens aksjemarkeder. Marerittet for mange har vært om USA kommer i en situasjon der de ikke kan betale sine utgifter, og enkelte har nok derfor fortsatt vært forsiktige med sparepengene sine. Ettersom amerikanske politikere nå ser ut til å være enige om en avtale så vil nok dette sannsynligvis bidra til økt ro i de finansielle markedene og større risikoappetitt blant de private sparerne. Gjeldsdramaet har selvfølgelig påvirket de privates fondshandel i juli. Som vanlig i juli er omsetningen og aktiviteten lav, men risikoviljen blant fondssparerne ser kanskje ut til å være på vei tilbake. Totalt er det kjøpt mest rentefond, men det er også positiv nettotegning i aksjefond. På listen over de mest kjøpte fondene i juli finner vi flere fond med investeringer i de asiatiske markedene, og det mest kjøpte fondet var KLP Aksje Norge Indeks, sier Anders Skar, Daglig leder for Nordnet Norge.

Fondssparerne har solgt fond fra Holberg og DnB NOR i juli. De tre mest solgte fondene er alle Holberg-fond og mest solgt var Holberg Likviditet.

– Både Holberg og DnB er blant våre mest populære forvaltere. Fondene er kjøpt mye tidligere, og sommervolumene er så lave at jeg vil ikke legge for mye i dette. Salgssiden domineres av norske- og nordiske fond, sier Anders Skar.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1. KLP Aksje Norge Indeks II 1. Holberg Likviditet
2. Fidelity Indonesia 2. Holberg Norge
3. Templeton Thailand 3. Holberg Norden
4. Alfred Berg Høyente 4. DnB NOR Nordic Technology
5. KLP Aksje Norge 5. DnB NOR Navigator
6. Sigma Nordic 6. DnB NOR Global Indeks
7. DnB NOR Obligasjon 7. Delphi Europa
8. HSBC Korea 8. WarrenWicklund Norge
9. Nordea 1 Nordic Small Cap 9. Alfred Berg Gambak
10. Invesco Korea fund 10. Terra SMB

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 53.200 kunder i Norge i juli måned.

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge +47 233 330 16 / +47 959 222 77 | anders.skar@nordnet.no


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 384,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer