2009-11-05

Fondssparerne i oktober – Laster opp i aksjefond

Private fondssparere fortsatte å kjøpe aksjefond i oktober, og mest populært var det å kjøpe Norgefond. Det viser fersk statistikk fra Nordnet Bank.

Det var aksjefond som dominerte handelen blant Nordnets private fondskunder i oktober. Av alle fondshandler i oktober ble 95 % gjort i aksjefond, og over 80 % var kjøpstransaksjoner. Nordnets private fondskunder omsatte fond for 66 millioner kroner i oktober, og nettokjøpte fond for 26 millioner kroner. Sammenlignet med september er dette en økning i nettokjøp på 48 %.

– Private fondssparere fortsetter trenden med positiv nettotegning i aksjefond til tross for at børsen hittil i år er opp 50 %. Nettokjøpet i oktober er det høyeste så langt i 2009, og det er tydelig at private fondssparere fortsatt har tro på langsiktig oppgang i aksjemarkedet, sier Anders Skar daglig leder Nordnet Bank.

De fire første plassene på listen over de mest populære fondene å kjøpe i oktober består av Norgefond. På listen over de mest solgte fondene finner vi rentefond på henholdsvis første- og tredjeplass.

– Norgefond gjorde comeback og var den absolutte favoritten hos fondssparernes i oktober. Utover dette ser vi at kjøpssiden domineres av aksjefond som plasserer i utenlandske aksjer, og da først og fremst i vekstmarkeder som Øst-Europa, India og Latin-Amerika, sier Anders Skar.

Det mest kjøpte fondet i oktober var Holberg Norge, mens det mest solgte fondet var Alfred Berg Høyrente.

Mest kjøpte fond: Mest solgte fond:

1. HOLBERG NORGE 1. ALFRED BERG HØYRENTE
2. WARREN WICKLUND NORGE 2. AGI CHINA EAST ASIA FUND
3. DNB NOR SMB 3. WARRENWICKLUND PENGEMARKED
4. DELPHI NORGE 4. ALFRED BERG NORGE
5. HSBC GIF INDIAN EQUITY A CAP 5. AGI CHINA FUND
6. HOLBERG LIKVIDITET 6. EAST CAPITAL BALTIKUM
7. HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY A CAP 7. DNB NOR FINANS
8. BLACK ROCK EMERGING EUROPE 8. STOREBRAND VERDI
9. DNB NOR NORDIC TECHNOLOGY 9. BLACKROCK WORLD MINING FUND
10. EAST CAPITAL ØSTEUROPA FOND 10. DNB NOR MILJØINVEST

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 44.000 kunder i Norge i oktober måned.

Kilde: Nordnet
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Filer