2011-05-03

Fondssparerne tanket opp med olje i april.

Trenden fra mars hvor sparerne søkte seg til tryggere fond vedvarte i april, selv om det også var antydninger til økt risikovilje og større optimisme. Fond med eksponering mot den høye oljeprisen øker i popularitet viser statistikk over fondshandelen i april fra Nordnet Bank.


– Nettokjøpet av aksjefond er opp 440 prosent sammenlignet med mars som var en defensiv, men samtidig en svært aktiv måned for fondssparerne. I april har fondssparerne tatt en pustepause og handelsaktiviteten er kraftig ned, mens nettokjøpet som sagt er på vei opp fra lave nivåer. Dette skyldes hovedsakelig at det har vært rolige og lysere tider på børsen, og i tillegg har det vært påskeferie, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Totalt nettokjøpte sparerne fond for 18 millioner i april, og over 80 prosent av dette gikk til aksjefond. På listen over de mest populære fondene i april finner vi flere fond med fokus på Norge og Russland. Dette er markeder som nyter godt av en høy oljepris. Det mest populære fondet i april var Alfred Berg Høyrente som også har eksponering mot oljesektoren ved at det eier flere oljerelaterte obligasjoner.

På salgssiden finner vi mange av de samme markedene som på kjøpssiden. Skar tolker dette som at det fortsatt er usikkerhet blant fondssparerne.

– Vi befinner oss sannsynligvis i et brytningspunkt hvor sparerne fortsatt sitter stille i båten og venter på at markedet enten skal opp eller ned. Kommer gjeldskrisen i Europa til å påvirke markedet med dommedagskraft, eller blir den kommende kvartalsrapportperioden en gledelig fest? Svaret på dette og utviklingen framover avgjør hvordan sparerne vil plassere sine fondskroner i tiden som kommer, sier han.

De 10 mest kjøpte fondene i april:
Alfred Berg Høyrente
Delphi Europa
Terra SMB
KLP Aksje Norge Indeks II
Carnegie Rysslandfond
Warren Wicklund Utbytte
East Capital Rysslandfond
Franklin India
DnB NOR Nordic Technology
Delphi Norge
De 10 mest solgte fondene i april:
DnB NOR SMB
Storebrand Rente +
Skagen Høyrente
Handelsbanken Russland
HSBC Turkish Convergence A
Black Rock Latin America Fund
Odin Offshore
HQ Sverigefond
Holberg Norge
Templeton Asian Growth Fund

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 52.200 kontoer i Norge i april måned.

Kilde: Nordnet |For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16 / +47 959 222 77 – anders.skar@nordnet.no.


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 372.000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and, Finland. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer