2012-04-03

Fondssparerne vil ha spenning i påsken

De private fondssparerne har justert opp risikoen i fondssparingen sin, og mars var femte måned på rad med nettotegning i fond, viser statistikk fra Nordnet Bank.


Som oppladning til påsken har fondssparerne i Nordnet lastet opp med fond med høy risiko og samtidig solgt unna rentefond.
–  Det er tydelig at troen på oppgang i aksjemarkedet har festet seg. Vi har hatt en eventyrlig inngang i aksjefond i årets første måneder, men nå ser vi også at aksjefond med relativt sett høy risiko foretrekkes, sier Spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold.

Det er Storebrand Vekst som var det mest populære fondet i mars og Holberg Likviditet ble mest solgt.
–  Storebrand Vekst er det beste norske fondet de siste 5 år og har de siste seks månedene gitt over 40 prosent avkastning, så det er ikke rart det er populært blant fondssparerne. Samtidig ser vi flere fond med eksponering mot vekstmarkeder på topp 10- listen, så fondssparerne trenger ikke påskekrim for å ha spenning denne påsken, sier Vammervold.

Antall handler øker stadig, selv om nettohandelen var noe ned i forhold til årets to første måneder. Fra februar til mars økte antall handler med 15 prosent.
–  Det er et klassisk mønster at det er noen få som våger seg inn i markedet først, så kommer massene litt senere. Det er det vi ser antydning til nå. Økningene fra måned til måned er så markante at det ser ut til at ikke bare Ola og Kari, men også Per, Pål og Espen er på vei til aksjemarkedet igjen. Attraktiviteten til aksjefond er nok også på vei opp på grunn av det lave rentenivået vi har, avslutter Vammervold.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1 Storebrand Vekst 1 Holberg Likviditet
2 Holberg Kreditt 2 Skagen Høyrente
3 Warren Wicklund Norge 3 KLP Obligasjon Global II
4 Fidelity Thailand 4 Fidelity Indonesia
5 Skagen KonTiki 5 HSBC GIF Indian Equity
6 East Capital Russland 6 Warren Wicklund Utbytte
7 DNB SMB 7 KLP Pensjon II
8 Arctic High Return 8 DNB Global Energy
9 Handelsbanken Råvarefond 9 Odin Offshore
10 Franklin US Opportunities 10 DNB TMT Absolute Retur

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 50.000 kunder i Norge for mars måned.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge.
Tlf dir : +47 23 33 30 12, Mob: +47 907 82 282, E-post: sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer