2006-12-14

Förändring i koncernledningen

Nordnets Sverigechef Anders Bons har lämnat Nordnet på egen begäran. Tillförordnad Sverigechef blir Nordnets marknadschef Victoria Thore. Victoria är sedan tidigare medlem i koncernledningen.

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, VD, +46 8-506 330 30, klas.danielsson@nordnet.se

Filer