2021-09-03

Fortsatt god aktivitet blant de profesjonelle traderne

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». August måned har vært preget av kvartalstall og fokus på sentralbanker. Dog er volumet noe under snittet grunnet ferieavvikling.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 7,8 milliarder kroner i august. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 1200 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 7,8 milliarder sto aksjer for 5 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 2,8 milliarder kroner.

Den mest handlede aksjen var ISR Immune System Regulation Holding AB som ble omsatt for over 789 millioner kroner i løpet av august måned. Man ser også en sterk trend i både Rec Silicon og Norsk Hydro som har blitt handlet for henholdsvis 718 milliard og 333 millioner kroner.

  • Til tross for at det internasjonale markedet stort sett har vært i feriemodus, har volumene på den nordiske børsene vært gode gjennom august måned. Dette ser vi også på tallene til de profesjonelle traderne, som har handlet mye nordiske aksjer gjennom august.
  • ISR Immune System har hatt en fantastisk utvikling i august måned. Selskapet slapp i løpet av august gode kvartalstall i tillegg til at de har fått godkjent en MOU for et klinisk studie for SARS-CoV-2 viruset , forteller Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

August måned har igjen vært preget av årets store snakkepunkter, nemlig inflasjon og fortsatt økning i corona-smittede. Inflasjonen på sin side fortsetter å være på høye nivåer grunnet høyere råvare og energipriser og flaskehalser innenfor logistikk og transportsektoren. Samtidig har OPEC og Russland har blitt enige om å øke oljeproduksjonen med 400 000 tusen fat per dag mellom august 2021 og desember 2022. Dette vil etter all sannsynlighet bidra til å stabilisere energiprisene og også muligens dempe inflasjonspresset. Dette er i tråd med hva USAs sentralbanksjef Jerome Powell sa i sin tale i Jacksom Hole tidligere i august. Fed har stått hardt på at inflasjonen er forbigående og man vil over en periode tillate en høyere inflasjon enn inflasjonsmålet på 2 prosent.

Selv om inflasjonen er et sterkt fokus blant sentralbankene, er det også et stadig større press på verdens sentralbanksjefer om å kommunisere planen for å bygge ned støttekjøpene i aksjemarkedet. Jerome Powell antydet at Federal Reserve vil starte å redusere sine tilbakekjøp allerede i slutten av 2021. Selv om dette gjorde markedet nervøst i tiden før møtet, har de lange rentene holdt seg på lave nivåer gjennom august måned.
De største kurssvingningene i august skjedde i Kina da myndighetene har foretatt sterke politiske reguleringer av teknologisektoren. Flere selskaper spesielt innen skole og utdanningsteknologi har falt kraftig på basis av reguleringer som myndighetene har satt i gang.

  • I tillegg til god handel blant enkeltaksjer har investorene også handlet en del indeksprodukter gjennom august måned. Flere tradere har utbyttet seg av store svingninger, både på opp og nedsiden av indekser, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.
Instrument long name Traded value SEK
Grand total 7 819 452 095
SE0008212195 | ISR Immune System Regulation Holding AB 789 420 001
NO0010112675 | REC SILICON 718 183 091
SE0016009963 | OMXS301H 334 028 927
NO0005052605 | NORSK HYDRO 333 165 944
NO0010096985 | EQUINOR 310 778 049
NO0010823131 | KAHOOT! ASA 261 342 686
SE0014067534 | OMXS301I 216 845 942
BMG396372051 | GOLDEN OCEAN GROUP 177 718 985
SE0002190926 | Karolinska Development AB ser.B 158 099 298
NO0010791353 | MPC CONTAINER SHIPS 119 743 734