2007-10-23

Förvärv av derivatinfo.com och ökade satsningar på warranter och optioner

Nordnet har ingått avtal om att förvärva Deriva Financial Services AB med Sveriges ledande informationssajt för warranter och optioner - www.derivatinfo.com.

Förvärvet av derivatinfo.com är en del av Nordnets ökade fokus på specialområden inom handel och sparande i värdepapper. Handeln med warranter har under de senaste åren växt kraftigt och förväntas fortsätta växa. Det stora utbudet och warranternas komplexitet medför att det är viktigt med information i form av värdering och egenskaper. Derivatinfo har på två år blivit Sveriges ledande informationssajt på området med cirka 8 000 registrerade användare.

Nordnet är en av Nordens största mäklare avseende handel med warranter. Marknads-andelen med avseende på antal warrantavslut uppgår till cirka 13% på Stockholmsbörsen och till cirka 6% på Helsingforsbörsen.

”Nordnet och derivatinfo.com blir en perfekt mix. Med derivatinfo.com i familjen stärker vi vårt erbjudande och kundfokus ordentligt inom detta område. Vår målsättning är självklart att bli klart störst på warranthandel på de nordiska börserna”, säger Klas Danielsson, VD Nordnet.

”Det ska bli fantastiskt kul att fortsätta skapa ledande derivattjänster men nu med information och handel integrerat”, säger Christoffer Roos och Viktor Östebo, grundare av Deriva. Viktor Östebo blir VD för Deriva samt produktansvarig för derivat på Nordnet.

Derivatinfo.com kommer fortsatt att vara en öppen sajt för allmänheten och ta emot annonsörer. Derivatinfos sajter kommer att drivas på Nordnets marknader som specialsajter för derivat (warranter, optioner, futures och certifikat) med integrerad handel i Nordnets webbtjänst. Viss utökad och förbättrad derivatinformation kommer även att integreras i Nordnets webbtjänst. Några av Derivas nyckelmedarbetare kommer att börja på Nordnet.

Deriva Financial Services AB kommer inte att få någon väsentlig påverkan på Nordnets omsättning och resultat. Köpeskillingen offentliggörs därför ej.

Filer